Prestatieafspraken

Samen met de gemeente Apeldoorn en de huurdersbelangenverenigingen maken we elk jaar (of iedere twee jaar) afspraken.

Prestatieafspraken 
De prestatieafspraken 2024-2025 voor Apeldoorn werden op 14 december 2023 ondertekend door de gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties en huurdersorganisaties van De Goede Woning, de Woonmensen, Veluwonen en Ons Huis.

“Iedereen in Apeldoorn een huis dat voelt als een thuis.” De titel van de prestatieafspraken verraadt het hoge ambitieniveau van de gezamenlijke partijen. Naast het bouwen van extra woningen in Apeldoorn speelt ook het thuisgevoel een belangrijke rol.

Rob van Beek, voorzitter van samenwerkende woningcorporaties (en directeur-bestuurder van De Goede Woning), is blij met de afspraken die gemaakt zijn. “Als het gaat om wonen, staan we voor grote opgaven. Daarbij hebben we elkaar hard nodig. Net als de vorige keer hebben we concrete afspraken voor twee jaar gemaakt. Daarnaast keken we verder, naar 2030. Wat heeft Apeldoorn nodig? Met dit mooie pakket aan afspraken is dat fantastisch gelukt.”In de prestatieafspraken staan nieuwbouw, het samenwerken aan vitale wijken en het verduurzamen van wonen centraal.