Ons kompas

Ons ondernemingsplan is vernieuwd
We hebben gekeken naar de manier waarop wij in de periode 2023 - 2027 invulling willen geven aan de volkshuisvestelijke vraag in onze mooie stad Apeldoorn. En daaruit is een vernieuwd ondernemingsplan gekomen: het kompas ‘Samen verder Buurten’. Vol trots presenteren we ons plan!

In het kort
We bieden aan ruim 8000 huishouders in Apeldoorn een betaalbare en kwalitatief goede woning. Om iedereen kansen te bieden, vind je bij De Goede Woning zowel sociale huurwoningen als vrijesectorwoningen. We zijn er voor jou: de huurder. En ons hart klopt ook voor leefplezier. Daarom zetten we ons - samen met onze partners - in voor sociale verbinding in buurten en wijken. En bieden we onze bewoners de hulp die ze nodig hebben.

Als sociaal betrokken wooncorporatie staan wij voor samen werken aan goed wonen 

Onze 5 belangrijkste opgaven voor de komende jaren:

  1. Meer mensen een #GOEDE woning
  2. Duurzaam #GOED wonen: nu en later
  3. Samen #GOEDE buurten bouwen
  4. (Ge)woon #GOEDE dienstverlening
  5. #GOED (samen)werken en ondernemen