Visitatie

We willen ons continu verbeteren. Daarom hebben we eind 2022 en begin 2023 gesprekken gevoerd over de periode 2018 – 2021. In de vorm van een visitatie zijn niet alleen onze maatschappelijke prestaties onafhankelijk beoordeeld; we hebben ook gekeken naar de toekomst. Want ons kompas 2023 - 2027 is ‘Samen verder buurten’. Om die toekomst te laten leven, hebben de visitatiecommissie en onze belanghebbenden ook gekeken naar de plannen van dit kompas. 

Een resultaat van trots 
Het visitatierapport heeft onze plannen bevestigd: naast een mooie reflectie laat het rapport zien dat we het goed doen. We kijken trots en blij naar de mooie cijfers die we hebben ontvangen! 

Verder ontwikkelen 
Naast de mooie feedback hebben we ook aandachtspunten meegekregen van onze belanghebbenden. Deze helpen ons nóg verder ontwikkelen. Hier gaan we over in gesprek, zodat we bij een volgende visitatie onze mooie prestaties blijven herhalen. 

Bedankt! 
Namens De Goede Woning bedanken we de visitatiecommissie en alle stakeholders voor de waardevolle bijdragen. Benieuwd naar het rapport? Klik hier voor een samenvatting van het visitatierapport.