Integriteit en klokkenluidersregeling

Integriteit als kernwaarde- en competentie
Als woningcorporatie kennen we onze belangrijke, maatschappelijke taak. En die vraagt om transparantie en integriteit: naar elkaar toe, maar ook naar onze klanten en samenwerkingspartners. In ons kompas 'Samen verder Buurten' 2023 - 2027 hebben we onze visie verder uitgewerkt in onze kernwaarden en -competenties. Integriteit is daar een belangrijk onderdeel van. De RvC heeft de integriteitscode goedgekeurd.

Klokkenluidersregeling
Het liefst denk je er niet over na, maar we zijn er wel op voorbereid. In onze klokkenluidersregeling staat omschreven hoe wij handelen bij een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. 

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Een vermoeden van fraude en/of zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurder of de Raad van Commissarissen kan ook extern gemeld worden via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Dit meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Meer weten? Kijk verder op de website of bel naar (088) 489 00 00.