Governance

De Goede Woning is een private organisatie met publieke taken. We vinden het belangrijk om transparant te communiceren over wat we doen en hoe we dat doen. En dat doen we volgens de richtlijnen van ‘good governance’.

Governancestructuur
De Goede Woning is een stichting met een bestuur dat uit één lid bestaat. De directeur heeft zelfstandige bevoegdheden, maar heeft voor sommige zaken vooraf goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig. Ons bestuur werkt op basis van een bestuursreglement wat in samenwerking met de RvC is vastgesteld.

Governancecode woningcorporaties
Sinds 2007 werken wij volgens de richtlijnen van de ‘Governancecode Woningcorporaties’. Deze governancecode heeft 5 basisprincipes voor het inrichten van bestuur en toezicht.

Belangen op één
De belangen van De Goede Woning staan altijd op één. Een belangrijk element in deze code is dan ook het voorkomen van belangenverstrengeling bij het bestuur en/of de Raad van Commissarissen. Daarom hebben we in onze statuten vastgelegd wie - in het kader van onafhankelijkheid - géén lid kunnen zijn van de Raad van Commissarissen.

Profielschets
De leden van de Raad van Commissarissen (RvC) werven we openbaar en op basis van een profielschets. Hoe zo’n profielschets eruitziet vind je terug in het RvC-reglement. Ben je lid? Dan word je altijd gekozen voor een periode van vier jaar; je bent een keer herkiesbaar. De maximale zittingstermijn is dus acht jaar.