Goed verhuurderschap

Goed verhuurderschap
De Wet goed verhuurderschap biedt huurders bescherming tegen slecht gedrag van verhuurders en geeft aan waarover wij jou moeten informeren.

Dit is goed verhuurderschap

We discrimineren niet en dat doen we door:
-             Een duidelijke selectieprocedure te gebruiken bij de verhuur van huizen
-             Richtlijnen te gebruiken die eerlijk en zonder oordeel zijn
-             De keuze voor de gekozen huurder uit te leggen (zie www.woonkeus-stedendriehoek.nl)

We intimideren niet

We leggen het huurcontract schriftelijk vast.
Iedereen die bij ons een woning huurt tekent een huurovereenkomst. Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten. Meer weten over verschillende soorten contracten? Kijk dan op deze website: Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning? | Rijksoverheid.nl

We geven schriftelijk informatie over:
-             Je rechten en plichten en die van ons
-             Waar je als huurder terecht kunt met vragen over jouw huis
-             Welke reparaties wij uitvoeren en welke reparties je zelf uitvoert   
               Meer weten? Kijk dan hier:
Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? | Rijksoverheid.nl.
               Reparaties kun je via onze website of telefonisch aan ons doorgeven.
               
Klik hier voor het aanvragen van een reparatieverzoek of bel 055-369 69 69.
-             Het meldpunt waar je klachten over ongewenst verhuurgedrag kunt melden
               Klik hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure.
-             De servicekosten
               Je krijgt jaarlijks een overzicht van de kosten van ons.

De servicekosten zijn niet anders dan volgens de wet mag

Meer informatie over de Wet Goed Verhuurderschap
Kijk dan op www.goedehuur.nl. Hier vind je alle regels van de Wet goed verhuurderschap.
Of bekijk de brochure Wet Goed Verhuurderschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.