ANBI

De Goede Woning is bij de belasting geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status betekent het volgende: 

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang 
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking 
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels 

 
Als ANBI-statushouder hebben we een publicatieplicht, waar we jaarlijks aan voldoen. Deze publicatie doen we met dit formulier.