Passend toewijzen

De overheid wil dat mensen een woning huren die bij hun inkomen past. Daarom heeft de overheid inkomensgrenzen opgesteld. Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen en andersom.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Wij zijn wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs.

Hoe beoordelen jullie of een woning passend is voor mij?

Algemeen

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van het huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen je kunt reageren.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

Algemeen

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.