Westerzande

WSW (Woongemeenschap Senioren Westerzande) is een woonvereniging voor senioren met 30 appartementen waarvan 1 appartement is verbouwd tot algemene ruimte.

Samenwerking
WSW en De Goede Woning hebben een samenwerkingsovereenkomst. De appartementen zijn eigendom van De Goede Woning en onze bewoners hebben individueel een huurovereenkomst met De Goede Woning. Voor de sociale huurwoningen is er mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. Het verhuurproces vindt plaats op voordracht van het bestuur van WSW.

Huurprijs
De kale huurprijs van de woning  -dus exclusief servicekosten- bedraagt € 678,66 (netto / prijspeil 2022) Het schema passend toewijzen is hierop van toepassing. 

Vereniging
Als vereniging hebben wij een bestuur met commissies. Mensen die lid worden betalen een kleine contributie per persoon, betreffende een bedrag  van € 4,- per persoon per maand.

Ons doel
Het doel van WSW is het functioneren van de Woongemeenschap Westerzande in stand te houden met behoud van privacy en zelfstandigheid van de bewoners. Het accent ligt op onderling hulpbetoon en (geheel vrijwillige) activiteiten

Interesse?
Wij zijn op zoek naar geïnteresseerde echtparen of alleenstaanden die in onze woongroep willen komen wonen. De toelatingsleeftijd van onze woongroep is tussen 55 en 75 jaar. Indien je met twee personen bent dient tenminste 1 persoon aan de leeftijdsnorm te voldoen. Ben je sociaal ingesteld, heeb je behoeft aan privacy en wil je samen met anderen activiteiten ondernemen? Neem dan contact op met mevrouw I. Dicou op 055 – 542 18 92 zodat wij middels een huisbezoek je gedetailleerder kunnen informeren.