Urgentie

Heb je met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor je niet meer in jouw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen, moet je urgentie aanvragen. Als inwoner van Apeldoorn kan dit bij één van de Apeldoornse woningcorporaties die zijn aangesloten bij Woonkeus Stedendriehoek (Woonmensen, De Goede Woning en Ons Huis). Je moet dus ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek. Een urgentieverklaring is vier maanden geldig.

Veel gevraagd over Urgentie

Wat is urgentie?

Algemeen

Urgentie betekent dat er een dringende situatie is waarin iemand voorrang krijgt.
Als je in een persoonlijke noodsituatie zit is het soms mogelijk om urgentie te krijgen. Met urgentie maak je meer kans op een bepaalde woning dan andere woningzoekenden. Jijzelf en de woning moeten aan de voorwaarden van urgentie voldoen.

Hoe krijg ik urgentie?

Algemeen

Als je dringend een (andere) woning nodig hebt, kun je urgentie aanvragen. Met urgentie krijg je voorrang op andere mensen die een woning zoeken. Urgentie krijg je alleen als er een noodsituatie is die je niet had kunnen voorkomen en die je niet zelf kunt oplossen.

Vraag je urgentie aan om een medische, sociale en/of financiële reden? Dan behandelt de urgentiecommissie je aanvraag.

Kijk voor meer informatie op www.urgentiecommissie.nl. Je vindt daar informatie over de werkwijze en regels waaraan je moet voldoen. Het kan ook zijn dat je moet verhuizen omdat de corporatie je woning sloopt of renoveert. In dat geval geeft de corporatie je meer informatie.

Wat betaal ik voor het aanvragen van urgentie?

Algemeen

Het aanvragen van urgentie kost € 30,-

Ik heb urgentie en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Algemeen

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld er zijn meerdere reacties van kandidaten met urgentie of je voldoet niet aan de voorwaarden.

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik urgentie heb gekregen?

Algemeen

Dit verschilt. Als er iemand is met een medische, financiële of sociale urgentie dan gaat die in principe voor op iemand zonder urgentie. Zijn er meerdere kanditaten met een urgentie die op dezelfde woning reageren? Dan wordt de volgorde bepaald door de datum waarop zij een urgentieverklaring kregen. Bij maximaal 20% van de woningadvertenties hebben woningzoekenden met een urgentie geen voorrang. Dan is de woning gereserveerd voor kandidaten met de langste inschrijfduur.

Naast medische of sociale urgenties zijn er ook herstructureringsurgenties (SV-urgenten), dit zijn personen die wegens sloop of renovatie moeten verhuizen. SV-urgenten komen in volgorde direct na de medische, financiële en sociale urgenten.

Ik ben dakloos. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Alleen bij een noodsituatie. Lees meer over urgentie op de website www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Ik heb overlast van mijn buren. Krijg ik urgentie voor een andere woning?

Algemeen

Nee, dit is geen reden om urgentie te krijgen.