Woningruil

In sommige gevallen mag je van woning ruilen met een andere huurder. Je mag ook ruilen met een huurder van een andere woningcorporatie. Wel moeten zowel wij als de andere verhuurder toestemming geven.

Veel gevraagd over Woningruil

Ik wil graag met iemand ruilen van woning. Kan dat?

Algemeen

In bepaalde gevallen kan dat. Een woningruil doe je door onderstaande stappen te volgen: 

Je zoekt zelf een ruilkandidaat
Jullie leveren beiden een Aanvraagformulier Woningruil met de verplichte bijlagen hierbij in bij De Goede Woning en eventuele andere verhuurder.
De Goede Woning en eventuele ander verhuurder contoleren de aangeleverde gegevens.
De huurprijs van de woning kan aangepast worden, zie ‘wat gebeurt er met de huurprijs van de woning bij woningruil?’ 
Zijn de aangeleverde gegevens voorlopig akkoord bevonden door De Goede Woning en de andere verhuurder? Dan wordt een woningopname gepland.
Bij de woningopname zijn zowel de vertrekkende huurder als de ruilkandidaat aanwezig.  De verhuurmakelaar komt langs om de woning te bekijken en noteert vervolgens de staat van de woning en de afspraken voor oplevering en bespreekt de mogelijkheden van overname van roerende goederen en zelf aangebrachte voorzieningen.

Als de verhuurmakelaar akkoord is na de woninginspectie, volgt er een definitief akkoord voor de woningruil.
Bij een definitief akkoord wordt een afspraak voor het ondertekenen van de huurovereenkomst gemaakt.
Voorafgaand of tijdens het tekenen van de huurovereenkomst moet de ruilkandidaat de 1e verhuurfactuur betalenvoldoen.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

Woningruil is alleen toegestaan tussen twee huurders van een sociale woningcorporatie. Dit hoeft niet perse in Apeldoorn te zijn. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Er mag geen sprake zijn van een betalingsachterstand of overlast.
 • Beide partijen moeten minimaal een jaar in hun huidige woning gewoond hebben.
 • De huurovereenkomst voor de nieuwe woning wordt voor minimaal één jaar aangaan.
 • Het kan zijn dat er afhankelijk van het woningtype extra voorwaarden worden gesteld aan bijvoorbeeld gezinsgrootte of leeftijd.

Woningruil moet schriftelijk worden aangevraagd door beide partijen. Je vult hiervoor het Aanvraagformulier Woningruil in. Daarbij moet aangegeven worden wat de reden van woningruil is en moet je in ieder geval de onderstaande documenten aanleveren:

 • Recente inkomensverklaring (IB60)
 • Recente loon-, uitkerings- of pensioenspecificatie (overzicht). Van inwonende kinderen hoef je geen inkomensgegevens in te leveren.
 • Een verhuurdersverklaring
 • Uittreksel uit het BRP (Basisregistratie Personen) met adreshistorie toevoegen.
 • Als je (vrijwillig) onder bewind staat, ontvangen wij de beschikking en een handtekening van de bewindvoerder op het acceptatieformulier.

Hoe kan ik woningruil aanvragen?

Algemeen

Woningruil moet schriftelijk worden aangevraagd door beide partijen. Je vult  hiervoor het Aanvraagformulier Woningruil in.
Daarbij moet aangegeven worden wat de reden van woningruil is en moet je in ieder geval de onderstaande documenten aanleveren:

 • Recente inkomensverklaring (IB60).
 • Recente loon-, uitkerings- of pensioenspecificatie (overzicht). Van inwonende kinderen hoef je geen inkomensgegevens in te leveren.
 • Een verhuurdersverklaring.
 • Uittreksel uit het BRP (Basisregistratie Personen) met adreshistorie toevoegen.
 • Als je (vrijwillig) onder bewind staat, ontvangen wij de beschikking en staat de handtekening van je bewindvoerder op het acceptatieformulier.

Hoe lang moet ik de woning na woningruil blijven huren?

Algemeen

Als woningruil is toegekend mag je het eerste jaar niet tussentijds de huur opzeggen. Je moet de ruilwoning dus minimaal één jaar huren.

Wat gebeurt er met de huurprijs van de woning bij woningruil?

Algemeen

De huurprijs van de woning wordt aangepast zoals dat bij een gewone huuropzegging ook gebeurt. Dit betekent dat de huur hoger, maar ook lager kan worden.

Voor woningruil gelden dezelfde voorwaarden die voor elke nieuwe huurder gelden; het inkomen moet passen bij de huurprijs van de woning. Op www.woonkeus-stedendriehoek.nl vind je een overzichtelijk schema over passend toewijzen.

Hoe verloopt een verzoek tot woningruil?

Algemeen

Een woningruil doe je door onderstaande stappen te volgen: 

 • Je zoekt zelf een ruilkandidaat
 • Jullie leveren beiden een Aanvraagformulier Woningruil  met de verplichte bijlagen in bij De Goede Woning en eventuele andere verhuurder.
 • De Goede Woning en eventuele ander verhuurder controleren de aangeleverde gegevens.
 • De huurprijs van de woning kan aangepast worden, zie ‘wat gebeurt er met de huurprijs van de woning bij woningruil?’ 

Zijn de aangeleverde gegevens voorlopig akkoord bevonden door De Goede Woning en de andere verhuurder? Dan wordt een woningopname gepland.
Bij de woningopname zijn zowel de vertrekkende huurder als de ruilkandidaat aanwezig.  De verhuurmakelaar komt langs om de woning te bekijken en noteert vervolgens de staat van de woning en de afspraken voor oplevering en bespreekt de mogelijkheden van overname van roerende goederen en zelf aangebrachte voorzieningen.

Als de verhuurmakelaar akkoord is na de woninginspectie, volgt er een definitief akkoord voor de woningruil.
Bij een definitief akkoord wordt een afspraak voor het ondertekenen van de huurovereenkomst gemaakt. Voorafgaand of tijdens het tekenen van de huurovereenkomst moet de ruilkandidaat de 1e verhuurfactuur betalen.