Asbest

In oudere woningen kan asbest zitten. Bijvoorbeeld als isolatiemateriaal, in de schoorsteen, achter de cv-ketel of in de betonnen behuizing van leidingen. Dit asbest kan geen kwaad, zolang je er niet aan komt. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.
Op de website van de Rijksoverheid over asbest staat uitgebreide informatie over asbest in woningen.

Veel gevraagd over Asbest

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest is een materiaal dat vroeger werd gebruikt in de bouw. Het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Pas later werd bekend dat losgeraakte asbestvezels bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom mag asbest vanaf 1994 niet meer gebruikt mag worden.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Algemeen

Dit is lastig te herkennen. Je kunt De Goede Woning hiervoor mailen via dit Contactformulier of bellen naar: 055 - 369 69 69 dan kunnen wij de situatie voor jouw woning bekijken.

Hoe weet ik of er asbest in mijn woning aanwezig is?

Algemeen

Dit is lastig te herkennen. Je kunt De Goede Woning hiervoor mailen via dit Contactformulier of bellen naar: 055 - 369 69 69 dan kunnen wij de situatie voor jouw woning nakijken. Is je woning gebouwd voor 1994, dan kan er asbest aanwezig zijn.

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

Losgekomen asbestvezels kunnen longkanker of asbestose veroorzaken, maar alleen bij mensen die vezels hebben ingeademd. Het inademen van vezels kan alleen als die vezels op de een of andere manier zijn losgekomen. Wist je dat je nooit asbest zelf mag verzagen, schuren of breken? Dat is zelfs strafbaar.

Wat doen jullie aan asbest in mijn woning?

Algemeen

Als verhuurder is De Goede Woning verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar bewoners. De Goede Woning wil zich de komende jaren inspannen om asbesthoudende materialen uit woningen te verwijderen. Dit gebeurt op het moment dat er (groot) onderhoud aan de woningen moet plaatsvinden.

Ik denk dat er asbest in mijn woning beschadigd is. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem geen risico en neem als je twijfelt altijd contact met ons op. Je kunt De Goede Woning hiervoor mailen via dit Contactformulier of bellen naar: 055 - 369 69 69

Hoe ga ik veilig om met asbest in mijn woning?

Algemeen

Om je gezondheid niet in gevaar te brengen mag je het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen. Neem geen risico en neem ook als je twijfelt altijd contact met ons op. Je kunt De Goede Woning hiervoor mailen via dit Contactformulier of bellen naar: 055 - 369 69 69.

Ik denk dat er asbest in mijn woning aanwezig is. Moet ik dit bij jullie melden?

Algemeen

Nee, je hoeft dit niet bij ons te melden. Al jaren inspecteren wij onze woningen op toegepaste asbestmaterialen. Wij hebben een goed beeld waar het asbest in onze woningen zit. Maar wanneer je twijfelt, neem dan zeker contact met ons op. Je kunt De Goede Woning hiervoor mailen via dit Contactformulier of bellen naar: 055 - 369 69 69.