Servicekosten

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld de verwarming, het licht en het onderhoud van de ruimten die je met je buren deelt, zoals de hal en de tuin. We verdelen deze kosten onder alle bewoners. Betaal je servicekosten? Dan krijg je ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij je maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijg je geld van ons terug en soms vragen wij je om bij te betalen.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn de kosten voor diensten die De Goede Woning voor je regelt, zoals bijvoorbeeld kosten voor gas, water, elektra en schoonmaak van de algemene ruimtes. Deze kosten zijn niet voor elke woning gelijk. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de woning waarin je woont.

Waar vind ik de servicekosten waar ik voor betaal?

Algemeen

Je vindt de servicekosten terug in je huurcontract onder het kopje "goederen en diensten".

Hoe betaal ik de servicekosten?

Algemeen

De servicekosten zijn opgenomen in de bruto huurprijs.

Kunnen jullie de servicekosten aanpassen?

Algemeen

Ja, wij kunnen de servicekosten verhogen of verlagen als de werkelijke kosten hoger of lager waren dan je voorschot.

Op basis van het verbruik van de afgelopen 2 jaar en de geldende tarieven stellen we een nieuw voorschotbedrag vast. Dit gewijzigde bedrag gaat in per 1 juli van het lopende jaar.

Ook kunnen wij de inhoud van de servicekosten veranderen als 70% van de huurders in een woongebouw hiermee akkoord gaat. Bijvoorbeeld bij uitbreiding van het schoonmaakprogramma.

Ontvang ik jaarlijks een afrekening voor servicekosten?

Algemeen

Ja, je krijgt jaarlijks voor 1 juli schriftelijk een afrekening en informatie over eventuele aanpassingen.

Elke maand betaal je een voorschot op de servicekosten, deze is gebaseerd op een schatting. Deze betaalde voorschotbedragen verrekenen wij met de werkelijke kosten. Op de afrekening van de servicekosten staan de bedragen vermeld die je hebt betaald en wat de werkelijke kosten zijn geweest. Ook kun je zien of je voorschotbedrag van het voorgaande kalenderjaar te veel of te weinig is geweest.

Heb je meer betaald dan de werkelijke kosten? Je krijgt je geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan je voorschot, dan moet je bijbetalen. 

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Je mailt hiervoor naar De Goede Woning via dit Contactformulier of belt naar: 055 - 369 69 69. We beoordelen de rekening dan nogmaals.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Ja, het is mogelijk om een betalingsregeling af te sluiten. Vul hiervoor de betalingsregeling aanvragen in of neem telefonisch contact met ons op via: 055 - 369 69 69.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

Binnen drie weken wordt het bedrag overgemaakt. Bij een betalingsachterstand wordt dit bedrag verrekend met de betalingsachterstand.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Algemeen

Huurtoeslag wordt berekend over de subsidiabele huur. Daar vallen voor een deel de servicekosten onder. Zie voor meer informatie Mijn toeslagen.