Huurdersbelangenvereniging De Sleutel

Huurdersbelangenvereniging is namens alle huurders gesprekspartner van De Goede Woning over onderwerpen die alle huurders in alle woongebouwen aangaan. Wij betrekken de Huurdersbelangenvereniging bijvoorbeeld bij de gesprekken over de jaarlijkse huuraanpassing en bij onze plannen voor sloop- of renovatieprojecten.

Veel gevraagd over Huurdersbelangenvereniging De Sleutel

Hoe kom ik in contact met de huurdersbelangenvereniging?

Algemeen

Huurdersbelangenvereniging De Sleutel is een onafhankelijke vereniging die de belangen van onze huurders behartigt. Dit doen zij door met ons te onderhandelen over huurbeleid, onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw, verkoop van woningen en dienstverlening.

Het bestuur overlegt maandelijks met De Goede Woning. Meer informatie vind je via

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de huurdersbelangenvereniging terecht?

Algemeen

Huurders kunnen voor vragen en advies terecht bij Huurdersbelangenvereniging De Sleutel. Zij komen op voor de belangen van de individuele huurder. Meer informatie vind je op www.hbvdesleutel.nl.