Woningaanbieding

Hieronder lees je alles over een aanbieding van een woning die je van ons hebt gekregen.

Veel gevraagd over Woningaanbieding

Hoe lang moet ik wachten tot ik een woning krijg aangeboden?

Algemeen

Het is lastig om te voorspellen wat je kans is op een woning. Dit is afhankelijk van inschrijftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Maar ook van het aanbod en de inschrijvingen van andere woningzoekenden. Sta je langer ingeschreven dan heb je meer kans. Dit geldt niet bij lotingwoningen. In dat geval heeft iedereen evenveel kans. Ook moet je voldoen aan de voorwaarden die voor een woning gelden. Deze staan in de advertentie van de woning.

Hoe informeren jullie mij over een woningaanbieding?

Algemeen

Wij nemen eerst contact met je op. Daarna sturen wij je per mail de aanbieding.

Ik heb vragen over de aangeboden woning. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met de verhuurmakelaar die betrokken is bij de woning.

Ik heb een woning aangeboden gekregen. Hoe snel moet ik laten weten of ik de woning wil huren?

Algemeen

In de aanbiedingsmail staat de datum vermeld tot wanneer je kunt reageren.

Ik heb een woning aangeboden gekregen maar ik ben te laat met accepteren. Wat nu?

Algemeen

Zodra de reactietermijn voorbij is gaan wij door naar de volgende kandidaat op de lijst. Dit betekent dat je niet meer in aanmerking komt voor deze woning.

Hoe vind ik sneller een woning?

Algemeen

Het kan gebeuren dat je snel een (andere) woning nodig hebt. Dan is het belangrijk dat je zelf actief op zoek gaat.

Wat kun je zelf doen?
Maak jouw zoekgebied groter, ook al heb je bepaalde wensen. Reageer op iedere passende woning. Heb je een korte inschrijftijd? Reageer dan op woningen die corporaties aanbieden via loting. Schrijf je ook in bij andere regio's of kijk naar particuliere verhuur. Huur je al een woning bij een corporatie? Probeer dan woningruil.

Moet je om medische of sociale redenen verhuizen?
Misschien kun je urgentie aanvragen. Je krijgt alleen urgentie als het om een noodsituatie gaat. Vraag bij een van de deelnemende corporaties naar de voorwaarden.

Wanneer heb ik met urgentie voorrang op een woning?

Algemeen

Woningzoekenden met een urgentie hebben alleen voorrang bij woningen die via inschrijfduur worden aangeboden. Als er iemand is met een medische, financiële of sociale urgentie dan gaat die in principe voor op iemand zonder urgentie. Zijn er meerdere kanditaten met een urgentie die op dezelfde woning reageren? Dan wordt de volgorde bepaald door de datum waarop zij een urgentieverklaring kregen.

Bij maximaal 20% van de woningadvertenties hebben woningzoekenden met een urgentie geen voorrang. Dan is de woning gereserveerd voor kandidaten met de langste inschrijfduur.

Naast medische of sociale urgenties zijn er ook herstructureringsurgenties (SV-urgenten), dit zijn personen die wegens sloop of renovatie moeten verhuizen. SV-urgenten komen in volgorde direct na de medische, financiële en sociale urgenten.

Worden alle vrijkomende huurwoningen op de website aangeboden?

Algemeen

Soms komt het voor dat een huurwoning van een van de corporaties niet via deze website wordt aangeboden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er een woning gereserveerd is voor een bijzondere doelgroep, zoals een begeleid wonen project, statushouder of een zorgproject. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen dat per jaar wordt gereserveerd voor bijzondere doelgroepen. Deze woningen worden wel verantwoord op www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Kom ik in aanmerking voor een woning, nadat ik als huurder ben ontruimd?

Algemeen

Wanneer je als huurder (of medehuurder) bent ontruimd uit je woning dan krijg je 3 jaar lang géén andere woning aangeboden. Deze 3 jaar gaat in vanaf het moment dat het huurcontract is beëindigd.

Een ontruiming volgt meestal bij een huurachterstand, ernstige overlast of woonfraude. Van woonfraude is sprake wanneer je hennep kweekt in de woning, de woning onderverhuurt, er niet verblijft of op een onrechtmatige, niet legale manier gebruikt. Deze regel wordt gevolgd door alle woningcorporaties bij Woonkeus Stedendriehoek.

Je kunt wel ingeschreven staan bij Woonkeus Stedendriehoek en inschrijftijd opbouwen. Wanneer je binnen die periode van 3 jaar gaat reageren op woningen dan wordt jouw reactie afgewezen. Na de periode van 3 jaar kun je weer reageren op woningen.

De corporaties kunnen dan wel voorwaarden stellen, zoals:

  • de schuld bij de corporatie is afgelost of daar zijn afspraken overgemaakt
  • er zijn in die periode van 3 jaar geen nieuwe huurschulden opgebouwd
  • er is in die periode van 3 jaar geen overlast veroorzaakt in een andere woning
  • er is in die periode van 3 jaar geen hennep gekweekt in een andere woning

De corporatie die een woning aanbiedt kan eventueel nog extra aanvullende eisen stellen aan de woningtoewijzing.