Onderverhuur

Als je zelf langere tijd niet in je woning woont, bijvoorbeeld omdat je voor je werk of studie in het buitenland bent, dan mag je je woning voor maximaal één jaar onderverhuren. Vraag ons altijd eerst om toestemming. Als je illegaal onderverhuurt, dan loop je het risico om je woning kwijt te raken. Je mag je woning (of een of meerdere kamers) nooit via platformen als AirBnB verhuren. Winst maken mag ook niet. En het belangrijkste: jij blijft verantwoordelijk voor je woning. Kies je onderhuurder dus zorgvuldig!

Veel gevraagd over Onderverhuur

Mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Algemeen

Wanneer je tijdens je afwezigheid een ander in jouw woning wilt laten wonen, moet je een huisbewaarder aanwijzen. Je moet het huisbewaarderschap aanvragen voordat je de woning tijdelijk verlaat. Je hebt hiervoor toestemming nodig van De Goede Woning. Mail De Goede Woning hiervoor via dit Contactformulier of be naar: 055 - 369 69 69. Tijdens de periode van huisbewaarderschap blijf je verantwoordelijk voor het gebruik van de woning en de betaling van de huur.

Mag ik mijn woning via AirBNB onderverhuren?

Algemeen

Nee, je mag je woning niet verhuren via AirBnB.

Wat zijn de voorwaarden bij onderverhuur?

Algemeen

De belangrijkste voorwaarden zijn:
• Je bent hoofdbewoner;
• Je hebt officieel toesteming gekregen van De Goede Woning;
• Je bent maximaal één jaar afwezig:
• Een onderbouwing van de reden, de noodzaak en duur van je afwezigheid:
• Je blijft verantwoordelijk voor de maandelijkse huurbetaling en overige huurdersverantwoordelijkheden;
• Je ondertekent een schriftelijke huuropzegging met als einddatum de dag waarop je terugkeert in de woning. Als je inderdaad op die datum bent teruggekeerd, vernietigen wij de huuropzegging;
• De huisbewaarder kan nooit aanspraak maken op de woning;
• Gedurende de periode van huisbewaarderschap blijf je als hoofdbewoner volledig aansprakelijk voor het gebruik van de woning.

Hoe lang mag ik mijn woning onderverhuren?

Algemeen

Je mag de woning voor maximaal 1 jaar onderverhuren.

Kan een onderhuurder medehuurder worden?

Algemeen

Nee, het is niet mogelijk dat de onderhuurder medehuurder wordt.

Kan ik me officieel inschrijven op het adres waar ik onderhuur?

Algemeen

Ja dat mag. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van de huurtoeslag voor de hoofdhuurder en andere belastingen.

Heeft onderverhuur invloed op de hoogte van mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van je huurtoeslag. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst .

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de onderhuurder?

Algemeen

Wij bemiddelen niet. Het is je eigen verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij jou daar op aan. Je kunt de onderhuurder erop aanspreken of de onderhuur beëindigen.