Aanpassingen WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat mensen zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo. Je kunt bij de  gemeente terecht met je (aan)vragen.

Veel gevraagd over Aanpassingen WMO

Hoe kan ik een WMO-aanpassing in mijn woning aanvragen?

Algemeen

De gemeente bepaalt of je in aanmerking komt voor een WMO aanpassing in de woning. Dit loopt altijd via de gemeente in samenwerking met De Goede Woning.

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de WMO-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

De gemeente Apeldoorn is hiervoor verantwoordelijk.

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Hiervoor is De Goede Woning in samenwerking met de gemeente verantwoordelijk.

Welke aanpassingen of hulpmiddelen vallen onder de WMO?

Algemeen

Kijk hiervoor op www.apeldoorn.nl.