Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

De WOZ-waarde gaat meetellen in de maximale huur van uw woning

De maximale huur van een sociale huurwoning wordt bepaald door de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit meten we in punten, op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Bij het meten kijken we bijvoorbeeld naar de oppervlakte van de woning, het energielabel en de aanwezigheid van een balkon of tuin.

In dit puntenstelsel komt binnenkort een verandering. Per 1 oktober 2015 gaat de WOZ-waarde van de woning gemiddeld voor een kwart het aantal punten bepalen en dus ook de maximale huur. Dit betekent automatisch dat enkele rubrieken uit het huidige puntenstelsel straks niet meer meetellen. Het gaat dan om de rubrieken woonvorm (bijv. etagewoning met lift), woonomgeving (bijv. parkeergelegenheid dichtbij) en de aftrekpunten voor hinderlijke situaties (bijv. geluidsoverlast). Let wel: deze verandering geldt alleen voor zelfstandige (sociale) huurwoningen. Voor onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers, woonwagens en standplaatsen, blijft het puntenstelsel hetzelfde. Woningen in de vrij sector hebben sowieso geen maximale huur, dus ook hier blijft alles bij het oude.

Wat is WOZ?
WOZ is een afkorting van Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is een schatting van de verkoopwaarde van de woning. Elk jaar stelt de gemeente deze waarde vast.

Wat betekent dit voor u?
Met deze verandering in het puntenstelsel bent u als huurder ook belanghebbende geworden. Daarom moet de gemeente vanaf volgend jaar de WOZ-beschikking ook naar u sturen.

Kans op huurverlaging
Door de grotere rol van de WOZ-waarde in het puntensysteem kan de maximale huur van woningen veranderen. Dit heeft geen gevolgen voor de huur die u als huidige huurder betaalt. Alleen als de maximale huur van uw woning lager uitvalt dan uw huidige netto huur (exclusief servicekosten), zullen wij per 1 oktober 2015 uw huur verlagen. Als dat zo is, ontvangt u van ons bericht.

Overzicht woningwaardering
Volgend jaar ontvangt u in de periode van de jaarlijkse huuraanpassing (circa eind april 2016) een huuraanzeggingsbrief waarin wij u informeren over de nieuwe huur per 1 juli 2016. Als bijlage ontvangt u dan het ‘overzicht woningwaardering’. Hierop kunt u zien hoe de nieuwe woningwaarderingspunten zijn opgebouwd.

Vragen?
Heeft u vragen over deze wijziging? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer
(055) 369 69 69 of e-mail info@degoedewoning.nl

Informatie WOZ in woningwaarderingsstelsel op de site van de rijksoverheid