Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Vrije sector

Wij verhuren ook vrije sector huurwoningen met een huurprijs boven de € 763,47 Voor deze woningen is geen inschrijfnummer van Woonkeus-Stedendriehoek noodzakelijk.

Hoe moet ik reageren?
Vrijkomende woningen adverteren wij op de website van Woonkeus Stedendriehoek. U heeft een aantal dagen de tijd om hierop te reageren (de reactietermijn staat erbij vermeld). Na afloop van de reactietermijn loten wij onder de geïnteresseerden. Door deze loting stellen wij ook de volgorde van alle kandidaten vast.

Inkomensgrenzen
Voor het toewijzen van vrijesectorwoningen hebben wij inkomensgrenzen vastgesteld. Voor vrije sectorwoningen geldt dat uw (gezamenlijke) maandinkomen minimaal 4,5 keer de bruto maandhuur dient te bedragen.