Tekstgrootte:

Vogelbuurt maakt kennis met sport en spel

02/07/2013

Zaterdag 29 juni jl. maakten bewoners van het Vogelplein en omgeving (Apeldoorn) kennis met verschillende sporten en spellen. Samen met de buurtregisseur Zuid-West en de jongerenwerker van Wisselwerk organiseerde het buurtteam Vogelbuurt deze activiteiten. Het initiatief was bedoeld om de buurt kennis te laten maken met sporten in het algemeen. Ook konden bewoners ervaren hoe leuk en goed beweging is. Het deelnamen aan sportactiviteiten zorgt daarnaast voor saamhorigheid en verbinding.

Verschillende organisaties uit Zuid gaven demonstraties. Zo konden buurtbewoners voetballen binnen een pannaveld, waren er demonstraties van Muay Thai boksen en kon men bewegen op muziek. Bos en Weidde Fysiotherapie liet bewoners kennis maken met een fit test. Naast de sportdemonstraties vermaakten bewoners zich met tafeltennis en sjoelen. Kinderen konden spelen met de spelletjes uit de bakfiets van Wisselwerk.

Sportsubsidies

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen een lidmaatschap van een sport kan betalen, was Stichting Leergeld aanwezig. Medewerkers van deze stichting informeerden de bewoners over de mogelijkheden van een tegemoetkoming in sportkosten. Daarnaast was er ook informatie over Regelrecht (inkomensondersteunende regelingen) te vinden.

Buurtteam Vogelbuurt

Het buurtteam Vogelbuurt is in 2008 gestart met als doel de Vogelbuurt een sociaal krachtige buurt te laten zijn. Het Buurtteam Vogelbuurt bestaat uit de wijkagent, een maatschappelijk werker van MD Veluwe en een consulent Wijk & Ontwikkeling van wooncorporatie De Goede Woning. De afgelopen jaren heeft het buurtteam Vogelbuurt vooruitgang geboekt met deze samenwerking en de inzet van de bewoners. Het grootonderhoud van de woningen aan de zijde van het Vogelplein is inmiddels afgerond waarmee een gedeelte van deze buurt fysiek weer krachtig is.