Tekstgrootte:

Verhuurmakelaar(s) in beeld

16/05/2019

Bij De Goede Woning ligt de verantwoordelijkheid voor het hele verhuurproces met ingang van dit jaar bij verhuurmakelaars. Voorheen werden deze werkzaamheden verdeeld tussen een technisch woonconsulent en een verhuurconsulent. Doordat er nu één medewerker verantwoordelijk is voor het hele proces, hoeft er niet meer de hele tijd informatie te worden overgedragen. Ook is er meer ruimte voor maatwerk. Voor vertrekkende en nieuwe huurders is er één contactpersoon, die zicht heeft op het hele proces.

De huur opgezegd, en dan?
Het opzeggen van de huur kan voortaan heel eenvoudig, via uw inlog op onze website. De Goede Woning bevestigt de opzegging en er worden afspraken gemaakt voor een voor- en eindopname. De vooropname vindt plaats binnen vijf dagen na het opzeggen van de huur. Tijdens de vooropname worden er afspraken gemaakt over hoe de woning moet worden opgeleverd voor de eindopname. Het kan voorkomen dat de eindopname komt te vervallen en dat u als vertrekkende huurder de sleutels op kantoor mag inleveren. Dit wordt dan nadrukkelijk besproken met de verhuurmakelaar. Ook kan er tijdens de vooropname een afspraak worden gemaakt voor een moment waarop we de nieuwe huurder aan u voorstellen. Een (groeps)bezichtiging in het bijzijn van de verhuurmakelaar behoort eveneens tot de mogelijkheden. Een ontmoeting met de nieuwe huurder heeft als voordeel dat u eventuele overnames kunt bespreken, zodat u tijdig weet hoe u de woning precies moet opleveren.

Huurovereenkomst
Nadat wij de sleutels hebben ingenomen komt er een aannemer naar de woning voor het nodige onderhoudswerk (het zogenaamde ‘mutatieonderhoud’). De woning wordt gecontroleerd op gebreken en waar nodig volgt herstelwerk. De woning verkeert dan in technisch goede staat en kan worden overgedragen aan de nieuwe huurder. De verhuurmakelaar controleert de gegevens van de kandidaat en zorgt voor de contractuele stukken, gevolgd door een oplevering in de woning zelf. De sleuteloverdracht vindt dus plaats in de woning, nadat deze gezamenlijk met de nieuwe huurder is nagelopen.

Overige werkzaamheden
Naast het verhuurproces geeft de verhuurmakelaar advies over aanverwante zaken, zoals de passendheidstoets, urgentie, medehuurderschap en woningruil. Ook kunt u bij hem of haar terecht met vragen over het woonruimteverdeelsysteem Woonkeus Stedendriehoek.