Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, reageert u via de website Woonkeus Stedendriehoek met uw inschrijfnummer op het aanbod. Om te reageren dient u ingeschreven te staan bij Woonkeus Stedendriehoek.
Heeft De Goede Woning ook zorgwoningen?
Ja, De Goede Woning heeft ook zorgwoningen. Dit zijn woningen in de sociale en vrije sector huur, waar mensen die zorg nodig hebben zelfstandig kunnen wonen. De zorginstelling is gevestigd in het complex of de woningen liggen in de nabije omgeving van de zorginstelling, vooral bedoeld voor ouderen en gehandicapten. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een CIZ-indicatie/Zorgplan van het WMO te hebben. De brochure en aanmeldformulier is te downloaden van de website http://www.woonkeus-stedendriehoek.nl/aanbod/zorgwoningen/
Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een vrije sector woning?
Sociale huurwoningen hebben een rekenhuur onder € 710,68 per maand. Afhankelijk van uw inkomen en gezinssamenstelling is het mogelijk om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Vrije sector woningen hebben een kale huur boven € 710,68 per maand. Huurtoeslag aanvragen is niet mogelijk.
Hoe kom ik in aanmerking voor een vrije sector woning?
Vrije sector woningen worden op onze website en op Woonkeus Stedendriehoek gepubliceerd. Via de website kunt u reageren op het aanbod. Voorwaarden staan bij de advertentie vermeld. Alle reacties worden verzameld en door middel van een loting wordt de volgorde bepaald.
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een vrije sector woning?
Vrije sector wonigen worden gepubliceerd op de website van Woonkeus-Stedendriehoek en De Goede Woning. Bij de advertenties staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Daarnaast vragen wij een verhuurders en/of hypotheekverklaring, werkgeversverklaring en doen wij een betaalwaardigheidscheck.
Hoe lang duurt het voordat ik in aanmerking kom voor een woning?
De wachttijd is moeilijk aan te geven. Heeft u gereageerd met uw inschrijfnummer op het woningaanbod? Dan vindt u op de website van Woonkeus-Stedendriehoek onder 'Mijn Woonkeus' de positie waarop u bent geëindigd. Dit hangt onder andere af van uw inschrijfduur en in sommige gevallen krijgen urgenten voorrang op een woning. Heeft u veel inschrijfduur en bent u al met regelmaat 6e of 7e kandidaat? Dan is de kans erg groot, dat u op korte termijn een keer in aanmerking komt als u blijft reageren. Heeft u weinig inschrijfduur en ziet u dat u bijvoorbeeld voor een eengezinswoning pas op de 56e of 57e positie staat? Dan kan het helaas nog wel even duren voordat u voor dit type woning in aanmerking komt. Heeft uw weinig inschrijfduur opgebouwd en bent u snel op zoek naar een woning? Dan is het ook raadzaam om op lotingwoningen te reageren. Indien u geluk heeft wordt u ingeloot. Let wel, indien u weigert mag u zes maanden niet reageren op het woningaanbod.
Kan ik voorrang krijgen voor een woning?
Het kan zijn dat er in uw persoonlijke situatie omstandigheden zijn, waardoor u op korte termijn een woning nodig hebt. Er zijn situaties waarbij het mogelijk is om urgentie aan te vragen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de website van Woonkeus-Stedendriehoek of neem contact op met één van de samenwerkende corporaties van Woonkeus-Stedendriehoek. http://www.woonkeus-stedendriehoek.nl/informatie/urgentie-en-beroep/    
Kan ik een bestaande huurovereenkomst wijzigen?
Ja, als u aan de criteria voldoet. De aanvraag moet schriftelijk en ondertekend door de aanvragers worden ingediend. Download de brochure Huurder-Medehuurder en Tijdelijke afwezigheid
Wat moet ik doen als ik ga samenwonen?
Samenwonen dient u schriftelijk aan ons door te geven, dit kan ook door het formulier inwoning aanvragen te downloaden van onze website. Vergeet u niet als wij toestemming hebben verleend om het ook door te geven aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente Apeldoorn?
Kan ik mijn partner medehuurder maken?
Ja, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet is het mogelijk om het medehuurderschap te verkrijgen. Zo dient u onder andere minimaal 2 jaar op het huidige adres ingeschreven te staan en moet u aan kunnen tonen dat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voert. Uw aanvraag dient u schriftelijk bij ons in te dienen. Pas na goedkeuring passen wij het huurcontract aan. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u vanuit de wet automatisch medehuurder.
Wat moet ik doen bij overlijden?
Wanneer de hoofdhuurder overlijdt, kan de aanwezige medehuurder in de woning blijven, tenzij de woning voor een bepaalde doelgroep is bedoeld. Inwonende kinderen die alleen achterblijven, mogen nog een half jaar in de woning blijven. Wanneer de partner de huurovereenkomst wil voortzetten dan dient dit schriftelijk aangevraagd te worden. U moet uw aanvraag voorzien van uw kopie ID/Paspoort en een kopie van de Akte van Overlijden. Als er na het overlijden van de huurder geen personen in de woning achterblijven, eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen kunnen uit naam van de huurder de huurovereenkomst beëindigen. Download hier de brochure Huur opzeggen  
Mag ik mijn woning ruilen met iemand anders?
Ja, woningruil is mogelijk als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. In de brochure woningruil vindt u hier meer informatie over. Download de brochure Woningruil
Hoe werkt woningruil?
Nadat u zich heeft ingeschreven bij Woonkeus Stedendriehoek kunt u zoeken naar een kandidaat. Wanneer u een kandidaat heeft gevonden kunt u gezamenlijk een aanvraag indienen. Download de brochure Woningruil
Kan ik geregistreerde sleutels bijbestellen?
Ja, dat is mogelijk. De kosten voor een extra sleutel bedraagt 12,50 euro per sleutel. Lees hier voor de mogelijkheden.
Hoe kom ik in contact met mijn buurtbeheerder?
Op onze website kunt u een overzicht van onze buurtbeheerders vinden.
Verhuren jullie ook kamers?
Ja. Wij verhuren kamers aan jongeren van 18 t/m 25 jaar. Het aanbod vindt u op www.kamernet.nl of neem contact op met de afdeling verhuur van De Goede Woning.  
Waaraan moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een kamer?
U treft het aanbod op www.kamernet.nl waarbij per advertentie de toetsingscriteria aangegeven wordt. Studenten tussen de 18 en 25 jaar krijgen voorrang op alle andere kandidaten voor kamerbewoning.  
Wat moet ik doen bij overlast?
De eerste stap om overlast te beperken is zelf te gaan praten met de veroorzaker. Levert dat niets op, neem dan contact op met uw wijkagent. Het is belangrijk dat uw klacht zowel mondeling als schriftelijk wordt gemeld. Download  de brochure Overlast
Wat moet ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?
Neem allereerst contact op met één van onze medewerkers of stuur ons een brief. Als u daarna vindt dat uw probleem niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u dit binnen 30 dagen schriftelijk melden aan KLAC. Lees meer informatie op deze website.

Woonkeus Stedendriehoek

Hoeveel inschrijfpunten heb ik opgebouwd?
Wij hanteren een inschrijfduur in plaats van punten. U kunt inloggen op de website www.woonkeus-stedendriehoek.nl en ga naar Mijn Woonkeus, hier vindt u uw inschrijfduur. Dit wordt in maanden aangegeven. Komt u er niet uit? Neem contact op met één van de wooncorporaties.
Wat is mijn inschrijfnummer?
Het inschrijfnummer heeft u eerder per e-mail toegezonden gekregen. Heeft u uw inschrijfnummer niet meer? Vraag deze dan op bij één van de samenwerkende corporaties van Woonkeus Stedendriehoek. Wij kijken het graag voor uw na.
Hoe lang sta ik al ingeschreven bij Woonkeus Stedendriehoek?
U kunt inloggen op de website www.woonkeus-stedendriehoek.nl en ga naar Mijn Woonkeus, hier vindt u uw inschrijfduur. Dit wordt in maanden aangegeven. Komt u er niet uit? Neem contact op met één van de wooncorporaties.
Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens voor een sociale huurwoning wijzigen?
Uw inschrijfgegevens wijzigen kunt doen door met uw inschrijfnummer in te loggen op de website www.woonkeus-stedendriehoek.nl.
Hoe kan ik zien op welke plaats ik sta voor een woning?
Door in te loggen op Mijn Woonkeus op de website www.woonkeus-stedendriehoek.nl kunt u zien op welke plek u staat voor een woning. Indien u in aanmerking komt, nemen wij vanzelf contact met u op.
Ik ga scheiden. Wie mag er in de woning blijven?
Bij een scheiding moet u onderling uitmaken wie er in de woning achterblijft. Komt u er gezamelijk niet uit, dan zal de rechter beslissen. De vertrekkende ex-partner zal via de reguliere weg op zoek moeten gaan naar andere woonruimte. De wijziging moet u schriftelijk aan ons doorgeven. Deze moet door beiden partijen ondertekend worden. Heeft de rechter een uitspraak gedaan, dan moet u deze gegevens bijvoegen.
Heb ik recht op de woning als mijn partner en ik uit elkaar gaan?
Dat hangt van de situatie af. In eerste instantie gaat de woning naar de hoofdhuurder. Is er sprake van medehuurderschap, huwelijk of geregisteerd partnerschap? Dan moet u onderling uitmaken wie er in de woning achterblijft. Komt u er gezamelijk niet uit, dan zal de rechter beslissen. De vertrekkende ex-partner zal via de reguliere weg op zoek moeten gaan naar andere woonruimte.
Krijg ik bij een echtscheiding urgentie?
Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties toegekend. Er moet sprake zijn van een noodsituatie. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Kijk dan op de website http://www.woonkeus-stedendriehoek.nl/informatie/urgentie-en-beroep/ of u aan de voorwaarden voldoet of neem contact op met één van de samenwerkende wooncorporaties van Woonkeus Stedendriehoek.

Kopen

Mijn huurwoning wordt over enige tijd te koop aangeboden. Kan ik alvast een prijsindicatie krijgen?
Pas op het moment dat wij uw woning Te Koop aanbieden wordt er door een onafhankelijke taxateur een prijsindicatie afgegeven. Neemt u voor meer informatie alvast contact op met één van onze woonadviseurs.
Mijn woning wordt te koop aangeboden. Wat is de koopprijs?
U ontvangt van ons bericht op het moment waarop uw woning Te Koop wordt aangeboden. Op dat moment is er alleen een richtprijs van de woning bekend. Als u ervoor kiest om uw woning te kopen, volgt er een individuele taxatie door een onafhankelijke taxateur. Op basis van de taxatie wordt een definitieve koopprijs vastgesteld.
Hoe wordt de prijs van de woning bepaald?
De prijs van de woning wordt vastgesteld aan de hand van een taxatie van uw woning door een onafhankelijke taxateur. De prijs is onder andere afhankelijk van de ligging, type woning en de onderhoudstoestand van de woning.
Hoelang gelden de aangegeven richtprijzen?
De prijsontwikkeling van de woningen volgen continu de marktontwikkelingen. Over het algemeen zijn de prijzen representatief voor een periode van drie maanden.
Hoelang is de aanbieding geldig?
Nadat uw woning is getaxeerd krijgt u een aanbiedingsbrief met daarin de geldigheidsduur van de aanbieding.
Ik heb zelf veel in mijn woning gedaan. Wordt hier rekening mee gehouden?
Ja, indien u bijvoorbeeld zelf een luxe keuken hebt geplaatst in de woning wordt deze buiten de prijsvaststelling gelaten. De woning wordt altijd getaxeerd als zijnde een standaard woning.
Hoe kan ik een afspraak maken om mijn huis te kopen?
Als uw huurwoning te koop wordt aangeboden dan ontvangt u van ons bericht met een link naar onze website, informatie over richtprijzen en een uitnodiging om een afspraak te maken met één van onze woonadviseurs.
Zit ik eraan vast wanneer ik aangeef interesse te hebben in mijn woning?
Dit is afhankelijk van de fase. Er zijn kosten aan verbonden als er een taxatie van uw woning is uitgevoerd en als er een bouwtechnokeuring is uitgevoerd. Als u om wat voor reden dan ook voor die tijd aangeeft geen interesse meer te hebben in het kopen van de woning heeft dit voor u geen consequenties.
Waar bestaan kosten koper uit?
Bij het kopen van een woning moet u rekening houden met kosten koper. In totaal bedragen deze kosten ongeveer 6% van de koopsom. De kosten koper bestaan uit: financieringskosten overdrachtsbelasting en notariskosten voor de leveringsakte inschrijfkosten bij het kadaster verrekening OZB waterschap en rioolrecht  
Is het tekenen van de koopovereenkomst vrijblijvend?
Nee. Het tekenen van de koopovereenkomst is niet vrijblijvend. U bent verplicht de woning dan ook daadwerkelijk te kopen. Bij uitstel van de levering van de woning of als de koop niet doorgaat brengen wij de kosten bij u in rekening. Maar er zijn uitzonderingen: de zogenaamde 3 dagen bedenktijd en de ontbindende voorwaarden, ten behoeve van de financiering.
Wanneer is de woning van mij?
De feitelijke koop van de woning gaat in twee stappen. Eerst tekent u de koopovereenkomst. Ongeveer twee weken nadat u de financiering heeft geregeld kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. Na de notariële overdracht is de woning van u.
Kan ik zelf een notaris uitkiezen?
Nee, helaas is het niet mogelijk om voor levering van de woning zelf een notaris uit te zoeken. Wij werken samen met twee projectnotarissen. Met deze kantoren is voor u een speciale prijs afgesproken.
Kan ik bij De Goede Woning ook terecht voor hypotheekadvies?
Wij geven zelf geen hypotheekadvies. Wel hebben wij projectafspraken gemaakt met een aantal banken. U ontvangt hierover informatie van ons
Wat is NHG?
NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie en wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het waarborgfonds staat garant voor terugbetaling van uw hypotheek (bedrag) aan de geldverstrekker.
Kan ik als eigenaar van een gekochte woning "meeliften" met onderhoudswerkzaamheden van De Goede Woning bij mijn buren?
Ja. Als wij in uw buurt onderhoud gaan plegen krijgt u de mogelijkheid om mee te liften. U wordt hierbvan op de hoogte gesteld en het contact loopt via de betreffende aannemer.
Wat gebeurt er nu met mijn ontstoppingsfonds, glasverzekering en serviceabonnement c.v. nu ik mijn woning gekocht heb?
Vanaf het moment dat de overdracht van uw woning heeft plaatsgevonden bent u hier zelf verantwoordelijk voor. U moet dus zelf: uw (dubbel)glas verzekeren zorgen voor een onderhoudscontract voor de c.v.-installatie uw verstoppingen regelen de dakgoten schoon houden
Moet ik ook een opstalverzekering afsluiten?
Ja. Zolang u de woning huurt regelen wij de opstalverzekering. Vanaf het moment van overdracht moet u naast uw inboedelverzekering ook zelf een opstalverzekering geregeld hebben.
Moet ik mijn huur opzeggen als ik de woning koop?
Als u besluit om de woning te kopen kunt u een standaard huuropzeggingsformulier ondertekenen. De huur stopt dan automatisch op de dag dat u eigenaar wordt van de woning.
Blijft de koopmogelijkheid altijd bestaan?
Nee. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om te stoppen met de verkoop of de voorwaarden aan te passen.
Wat gebeurt er met mijn woning als ik niet wil kopen?
Als u geen belangstelling heeft voor het kopen van de woning kunt u uiteraard gewoon de woning blijven huren. Er verandert voor u dan helemaal niets.
Ben ik verplicht de woning aan jullie terug te verkopen?
U bent bij verkoop verplicht uw woning eerst aan De Goede Woning aan te bieden. Wanneer wij aangeven de woning niet terug te willen kopen, dan bent u vrij om de woning zelf op de vrije markt te verkopen.
Erfpacht: wat houdt dat in?
De grond onder een Koopgarant woning wordt altijd verkocht op basis van eeuwigdurende afgekochte erfpacht. In de erfpachtvoorwaarden worden de afspraken vastgelegd over onder andere het terug kopen van de woning en de prijsgaranties. Deze voorwaarden betekenen niets meer en minder dan dat koper en verkoper over en weer verplichtingen hebben naar elkaar en gebruiken wij om de Koopgarantvoorwaarden juridisch in vast te leggen. Voor een Koopgarant woning betekent dit voornamelijk dat wij verplicht zijn de woning van u terug te kopen.
Ben ik verplicht zelf in de woning te wonen?
Ja, u moet zelf in de woning wonen. We willen voorkomen dat de woningen die wij verhuren of verkopen verkeerd worden gebruikt. U mag daarom de woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. In sommige gevallen maken wij een uitzondering, bijvoorbeeld als u tijdelijk in het buitenland verblijft. U moet daarvoor wel toestemming aanvragen.
Ben ik verplicht de woning aan jullie terug te verkopen?
Ja, bij woningen die zijn verkocht met de koopvorm Koopgarant bent u verplicht de woning aan ons terug te verkopen.
Hoe verkoop ik mijn woning aan jullie terug?
Als u uw woning wilt verkopen moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zorgen vervolgens voor een taxatie, bouwtechnische keuring, een terugkoopovereenkomst en regelen de overdracht bij de notaris. Bij terugkoop zijn de kosten koper voor ons.
Mag ik mijn woning doorverkopen aan een inwonend kind of mijn inwonende partner?
Wij kunnen hier alleen toestemming geven als u de woning wilt verkopen aan: Wettelijke erfgenamen Personen die de woning oorspronkelijk mede hebben verkregen Personen die voor medehuur van de woning in aanmerking zouden komen indien de koper (erfpachter) huurder van de woning zou zijn U bent verplicht vóór de voorgenomen verkoop schriftelijk toestemming bij ons aan te vragen. 
Bij koopgarant wordt bij verkoop de winst of een eventueel verlies met jullie gedeeld. Hoe werkt dit precies?
De terugkoopprijs wordt berekend aan de hand van een nieuwe taxatie. Daarbij vormt de prijs die u destijds voor de woning heeft betaald de basis. Als uw woning in waarde is gestegen, deelt u afhankelijk van het kortingspercentage mee in de winst. Is de waarde gedaald, dan wordt het verlies in mindering gebracht op de koopprijs. In de waardestijging door uw zelf aangebrachte woningverbeteringen delen wij niet mee. Hier profiteert u zelf 100% van.

Kopen en VvE

Naar wie moeten kopers van een appartement bellen bij storingen?
Kopers bellen voor storingen en reparatieverzoeken naar de VvE beheerder.
Wat is een VvE-bijdrage?
De eigenaar van een appartement betaalt maandelijks aan de VvE de zogenaamde VvE-bijdrage. Deze VvE-bijdrage bestaat uit een deel algemene kosten voor onder andere opstal- en glasverzekeringen, een reservering voor klein- en grootonderhoud en uit servicekosten voor onder andere schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten en gemeenschappelijke elektra.
Wie beslist uiteindelijk over het onderhoud van het appartementencomplex?
Alle appartementseigenaren (zowel particulieren als De Goede Woning) zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele appartementencomplex met bijbehorende grond. Alle eigenaren bij elkaar vormen samen de VvE. De VvE beslist of en wanneer er onderhoud gepleegd wordt en tegen welke kosten. Huurders maken geen onderdeel uit van de VvE, omdat De Goede Woning eigenaar is van de verhuurde appartementen. Huurders kunnen natuurlijk wel overleg voeren met De Goede Woning, die vervolgens de kwestie kan voorleggen aan de VvE.
Mogen kopers wijzigingen aanbrengen of kleur stellingen aanpassen?
Onderhoud van gezamenlijke bouwdelen is de verantwoordelijkheid van de VvE. Kopers mogen net als huurders individueel geen wijzigingen aanbrengen aan de gezamenlijke bouwdelen en bijvoorbeeld ook de buitenkant van hun voordeur niet in een andere kleur schilderen.
Wie moet ik bellen als ik overlast heb van een andere bewoner?
Net als nu vragen wij u elkaar eerst zelf aan te spreken. Lost dit niets op, dan neemt u als huurder net als nu contact op met De Goede Woning. Eigenaren/kopers nemen in zo’n geval contact op met de VvE-beheerder.
Ik heb post van een financieel adviseur of een makelaar ontvangen. Ben ik verplicht hier mee zaken te doen?
Het komt regelmatig voor dat financieel adviseurs en makelaars post sturen naar huurders die hun huurwoning van De Goede Woning kunnen kopen. Geen enkel bedrijf ontvangt van ons adresgegevens van onze huurders. U bent ook niet verplicht om van de dienstverlening van deze bedrijven gebruik te maken. Heeft u post ontvangen en twijfelt u hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Servicekosten

Wat zijn servicekosten?
Servicekosten zijn de kosten die u als huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de netto huurprijs betaalt. Voor dat geld voorziet uw verhuurder u van bepaalde leveringen en diensten. In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen.
Waarom worden de voorschotten aangepast?
Jaarlijks kan het voorschot servicekosten worden aangepast. Bij de afrekening servicekosten, die wij in mei/juni naar de bewoners versturen, blijkt dat de voorschotbedragen afwijken van de werkelijke kosten. Voor een aantal servicekosten componenten is het voorschotbedrag gewijzigd (per woongebouw is dit verschillend). Om bij een volgende afrekening (grote) verschillen te voorkomen, is het voorschotbedrag aangepast.
Waarom worden de voorschotten per 1 juli aangepast?
Voor u als bewoner is het overzichtelijker als de huur (netto huur en servicekosten) 1 keer per jaar wijzigt en niet meerdere keren per jaar.
Zijn de nieuwe voorschotbedragen nu toereikend voor de nieuwe afrekening 2016?
De nieuwe voorschotten zijn een inschatting. Er is niet met zekerheid te zeggen of u als huurder met de afrekening een bedrag terug krijgt of dat u een bedrag moet bijbetalen. Er kunnen altijd verschillen bij de afrekening optreden, maar wij hebben de voorschotbedragen zoveel mogelijk afgestemd op de werkelijke kosten.
Het afrekenjaar is al lang afgelopen, waarom ontvang ik nu een afrekening van de servicekosten?
Jaarlijks ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Voordat De Goede Woning een afrekening van de servicekosten kan opmaken, dienen wij eerst alle facturen binnen te hebben. Hier gaat echter de nodige tijd overheen. De Goede Woning dient deze afrekening uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar te verstrekken. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni 2017 de afrekening over het kalenderjaar 2016 van ons ontvangt.
Afgelopen jaar heb ik geen storing gehad aan mijn C.V. Waarom worden er wel kosten doorberekend?
De Goede Woning berekent de kosten van het abonnement op de 24-uur-service van individuele en collectieve cv-ketels in uw wooncomplex door in het service-abonnement c.v.
Welke kosten betaal ik voor schoonmaken algemene ruimte?
Hier kan geen eensluidend antwoord op gegeven worden. Deze kosten variëren per wooncomplex.
Welke kosten betaal ik voor elektra algemene ruimte?
Hier kan geen eensluidend antwoord op gegeven worden. Deze kosten variëren per wooncomplex.
Hoe kan het dat de elektrakosten van de algemene ruimte zo hoog zijn?
De Goede Woning krijgt de facturen van onze energieleverancier. Alle, aan ons in rekening gebrachte kosten, berekenen wij aan de huurders door.
Waarom moet ik voor ontstoppen riolering betalen?
Dit zijn de kosten voor het ontstoppen van de riolering in het complex waar uw woning deel van uit maakt. Dit geldt ook als u het afgelopen jaar geen verstopping heeft gehad. 
Wanneer betaal ik voor omgevingsgroen?
De gemeenschappelijke groenstroken en tuinen rondom onze woningen worden onderhouden door een hoveniersbedrijf. Als aan huurders geen kosten omgevingsgroen zijn doorberekend, dan heeft de tuin een openbaar karakter. Zijn wel kosten omgevingsgroen doorberekend, dan heeft de tuin geen of gedeeltelijk een openbaar karakter.
Waarom brengen jullie administratiekosten in rekening?
Deze kosten hebben betrekking op de administratieve afhandeling van het boeken en betalen van facturen, het opstellen van de afrekeningen, het invoeren en aanpassen van de voorschotten servicekosten, het beantwoorden van vragen over de afrekeningen etc. De Goede Woning brengt tot maximaal vijf procent van de totale servicekosten administratiekosten in rekening. Administratiekosten worden geacht deel uit te maken van de in rekening te brengen servicekosten. Deze kosten hangen zo nauw samen met de overige servicekosten dat deze niet uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen behoeven te worden.
Wat betekent 'Uw aandeel in de kosten'?
Dit zijn de kosten die voor dit servicecomponent aan de huurder in rekening worden gebracht..
Hoe zijn de bedragen van de kolom "Door u betaalde voorschotten" opgebouwd?
Dit is het totaal van de bedragen die maandelijks door de huurder voor dit servicecomponent in de huur is betaald.
Ik heb niet het hele jaar in deze woning gewoond. Moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?
Nee, u betaalt slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel wordt berekend over de periode dat u daadwerkelijk de woning heeft gehuurd. Op de specificatie afrekening servicekosten staat vermeld over welke periode de afrekening gaat.
Ik ben verhuisd, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?
Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten gelijktijdig met alle overige huurders. U ontvangt namelijk een aandeel in de totale kosten. De totale kosten zijn pas vast te stellen na afloop van de afrekenperiode. 
Ik heb 2 verschillende afrekeningen ontvangen. Hoe kan dit?
Het zou kunnen dat u in de loop van het afrekenjaar naar een ander adres van De Goede Woning bent verhuisd. Uiteraard ontvangt u dan voor beide adressen een afrekening. De afrekenperiode staat op de specificatie afrekening servicekosten.
Waarom is een minimumbedrag van € 2,50 ingesteld?
Net zo als voorgaande jaren, hebben wij in overleg met huurdersbelangenvereniging De Sleutel besloten om bedragen tot € 2,50 niet aan huurders uit te betalen of bij huurders terug te vorderen.
Wanneer wordt het terug te ontvangen bedrag op onze rekening bijgeschreven?
In de begeleidende brief staat vermeld dat wij binnen 30 dagen na datum brief het door u te ontvangen bedrag zullen overmaken.
In het gebouw waarin mijn woning zich bevindt, bevinden zich ook koopappartementen. Het is een zogenaamd VVE (Vereniging Van Eigenaren) complex. Hoe worden de kosten bepaald?
De kosten van dit wooncomplex worden door de VVE vastgesteld. De beheerder van de VVE is AEVEGO. Zij sluiten contracten met diverse leveranciers af en maken hier afspraken over. Zij bepalen de hoogte van de kosten die wij kunnen/mogen doorberekenen.

Huur opzeggen

Ik ga verhuizen. Wat moet ik doen?
U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei wilt laten eindigen, dan moet de huuropzegging op 18 april bij ons binnen zijn. U ontvangt altijd schriftelijk een bevestiging. Wanneer u online opzegt krijg u direct per e-mail een kopie van uw opzegging. De procedure De huur kunt u schriftelijk maar ook online opzeggen. Wij maken vervolgens afspraken met u over de oplevering van de woning, het inleveren van sleutels en het opmaken van de eindafrekening. Een huuropzegging is altijd definitief, omdat wij na inlevering van de huuropzegging direct nieuwe kandidaten zoeken. Zegt u minimaal twee maanden van tevoren uw huur op? Dan ontvangt u van ons een irischeque ter waarde van € 25. - kado !! Lees meer over Huur opzeggen
Hoe zeg ik mijn huur op?
Het opzeggen van de huur kan schriftelijk of via onze website. U kunt ons een brief sturen, het huuropzeggingsformulier downloaden van onze website of online opzeggen. Klik op huur opzeggen om direct uw huur op te zeggen.
Wat is het proces na mijn huuropzegging?
Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, maken wij een afspraak met u en de technisch woonconsulent voor een vooropname van de woning. De technisch woonconsulent legt u uit hoe de woning opgeleverd moet worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een opnamerapport. Bij de eindopname wordt er gecontroleerd of de afspraken zijn nagekomen en levert u de sleutels in bij de technische woonconsulent. Zegt u minimaal twee maanden van tevoren uw huur op? Dan ontvangt u van ons een irischeque ter waarde van € 25 kado!! Download de brochure Huur opzeggen
Ik ga verhuizen. Wat gebeurt er met de huurtoeslag en de automatische incasso?
De automatische incasso wordt beeindigd door De Goede Woning. Wijzingen met betrekking tot huurtoeslag moet u doorgeven aan de Belastingdienst.
Overname van goederen. Is dit mogelijk?
Zodra de technisch woonconsulent bij u is geweest voor de vooropname, wordt er met u afgesproken wat ter overname aangeboden mag worden aan de nieuwe kandidaat-huurder. De vertrekkende huurder ontvangt van de technisch woonconsulent een overnameformulier. Hierop kunnen afspraken met de nieuwe huurder worden vastgelegd. Houdt er rekening mee, dat op de laatste dag van uw huurovereenkomst de woning geheel leeg en schoon opgeleverd moet zijn.
Moet ik de Milieupas (of diftarpas en grofvuilpas) in de woning achter laten?
Ja. Deze pas(sen) horen bij de woning en moeten achterblijven in de woning. Bij het ontbreken van de passen brengt Circulus-Berkel € 20,09 in rekening.
Waar moet ik op letten bij de oplevering van de woning?
In onze brochure Huur opzeggen staan tips waar u bij een verhuizing op moet letten. Download de brochure Huur opzeggen

Huuradministratie

Op welke wijze kan ik mijn huur betalen?
U kunt op de volgende manieren uw huur betalen: U kunt bij ons op kantoor pinnen bij de afdeling Huuradministratie & Inning Via automatische incasso Per acceptgirokaart Periodieke overboeking Via een instantie. Denk hierbij bv. aan de Stadsbank, Dienst Samenleving Download de brochure Huurbetaling  
Wanneer moet de huur betaald worden?
De huur dient vóór de eerste van elke maand betaald te zijn.
Wat moet ik doen om een betalingsregeling af te sluiten?
Wanneer u niet in staat bent op tijd uw huur te betalen, kunt u contact opnemen met een medewerker van onze afdeling Huuradministratie en inning.  
Ik heb een betalingsachterstand. Wat kan ik doen?
Wanneer u niet in staat bent op tijd uw huur te betalen, kunt u contact opnemen met een medewerker van onze afdeling Huuradministratie en Inning. Samen bekijken we dan of er een betalingsregeling getroffen kan worden.
Wat is de kale huur van mijn woning?
De kale huur kunt u terug vinden op uw jaarlijkse huuraanpassing. Het bedrag wordt aangeduid onder het kopje netto huur. Uiteraard is het mogelijk om contact met De goede Woning op te nemen voor een huurspecificatie.
Waarvoor worden er servicekosten in rekening gebracht?
Deze kosten worden in rekening gebracht voor diensten en activiteiten, zoals de elektra van algemene ruimte, schoonmaken van algemene ruimte, onderhoud cv-ketel, ontstoppen van riolering, glasfonds / glasverzekering.
Huuraanpassing. Wie bepaalt dat?
De jaarlijkse huuraanpassing wordt wettelijk bepaald door de overheid.
Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag vindt u op de website www.toeslagen.nl van de Belastingsdienst. Het heeft onder andere te maken met uw inkomen, gezinssamenstelling, vermogen, rekenhuur ed.
Wat houdt huurtoeslag in?
Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurlasten. Deze bijdrage zorgt ervoor dat u met een bepaald inkomen toch betaalbaar in een huurwoning kunt wonen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Download de brochure Huurtoeslag
Wat moet ik doen als het inkomen wijzigt?
Uw huurtoeslag wordt gebaseerd op de gegevens van uw aanvraag. Het is van belang wijzigingen door te geven als bijvoorbeeld uw gezinssituatie wijzigt, u gaat verhuizen, of uw inkomen verandert. U kunt het wijzigingsformulier opvragen bij de belastingdienst of downloaden op www.toeslagen.nl.  
Verandert mijn huurtoeslag wanneer ik ga verhuizen?
Ja. Door de verandering van de huurprijs, adresgegevens en misschien ook wel het inkomen zal de toeslag veranderen. U kunt het wijzigingsformulier opvragen bij de belastingdienst of downloaden op www.toeslagen.nl.
Ik heb een verhuurderverklaring nodig. Wat moet ik doen?
U kunt een aanvraag voor een verhuurdersverklaring indienen. De verklaring wordt binnen 3 werkdagen naar u toegestuurd.

Servicefonds

Wat is het Servicefonds?
Met het servicefonds bieden wij u de mogelijkheid onderhoudsklussen, waar normaal gesproken de huurder verantwoordelijk voor is, door onze servicemedewerkers uit te voeren. Lees meer informatie over het Servicefonds
Wat zijn de kosten voor het Servicefonds?
Het serviceabonnement kost € 3,75 per maand. Lid worden is gratis! Download de brochure Servicefonds
Hoe kan ik me aanmelden voor het Servicefonds?
U kunt zich hier aanmelden of download de brochure Servicefonds om u schriftelijk aan te melden.
Welke klussen vallen wel/niet onder het Servicefonds?
Wij hebben een overzicht gemaakt in onze brochure Onderhoud aan uw woning. Hierin wordt duidelijk per onderdeel aangegeven of het onderhoud voor uw of onze rekening is.

Warmtewet

Welke kosten mag De Goede Woning bij mij in rekening brengen?
Op uw jaarafrekening moet duidelijk staan waarvoor u precies betaalt. De Goede Woning mag drie soorten kosten bij u in rekening brengen: de kosten voor de warmte die u hebt verbruikt,  de kosten voor een warmtewisselaar en de kosten voor het meten van uw warmteverbruik. U leest hier meer informatie over de huidige tarfiefstelling
Moet ik betalen voor een warmtewisselaar voor warm tapwater?
Gebruikt u warm tapwater? Dan hebt u een warmtewisselaar nodig. Deze zorgt ervoor dat de warmte bij de verwarmingspunten zo efficiënt mogelijk wordt doorgeleid naar uw water. Een warmtewisselaar is een onderdeel van een afleverset. Huurt u de warmtewisselaar van De Goede Woning? Dan betaalt u daarvoor. Deze kosten worden niet door de overheid vastgesteld. Maar ze moeten wel redelijk zijn.
Moet ik betalen voor het meten van het warmteverbruik?
Hebt u een meter in huis die bijhoudt hoeveel warmte u verbruikt? Dan betaalt u daarvoor een meettarief. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan het meettarief voor een gasmeter. ACM stelt dit tarief jaarlijks vast. Hebt u geen eigen meter? Dan gebruikt De Goede Woning vaak een kostenverdeelsystematiek. Via zdit systeem berekenen wij hoeveel warmte elk huishouden op zijn netwerk ongeveer heeft verbruikt. De Goede Woning mag de kosten voor warmteverbruik in gezamenlijke ruimtes en de kosten voor de uitvoering van de kostenverdeelsystematiek dan bij u in rekening brengen.
Is koken op gas of elektriciteit inbegrepen bij de maximumprijs?
Nee. De kosten voor het koken op gas of elektriciteit moet u apart betalen.
Zit het gebruik van warm tapwater al in de maximumprijs?
Ja. In de maximumprijs zitten de kosten van verwarming van uw huis én van tapwater. Deze twee kostenposten samen mogen dus niet hoger zijn dan de maximumprijs die de ACM heeft vastgesteld. De Goede Woning mag zelf weten hoe zij dit in rekening brengt op uw jaarafrekening. Via aparte bedragen ôf één totaalbedrag.
Hoe zit het met de servicekosten bij blokverwarming?
Gebruikt u blokverwarming? Dan zijn uw kosten voor warmteverbruik vaak onderdeel van de servicekosten. De kosten voor uw eigen verbruik mogen niet hoger zijn dan de maximumprijs die de ACM vaststelt. En uw verbruik wordt niet meer per eenheid afgerekend, maar per gigajoule. De kosten voor het verwarmen van de gemeenschappelijke ruimtes mogen apart in rekening worden gebracht. Die vallen niet onder de regels voor de maximum prijs van de ACM.
Waar heb ik recht op bij een storing in de warmtelevering?
De Goede Woning moet ervoor zorgen dat u altijd gebruik kunt maken van warmte. Dat staat in de Warmtewet. Het kan soms gebeuren dat er een storing is. U krijgt een vergoeding voor een storing als deze langer heeft geduurd dan vier uur. Duurde de storing korter dan 4 uur? Dan krijgt u geen vergoeding. U krijgt 35 euro bij een onderbreking van 4 tot 8 uur. Voor iedere 4 uur dat de storing langer duurt, hebt u recht op een extra bedrag van 20 euro. De Goede Woning moet de compensatie binnen 6 maanden na het herstel van de storing aan u betalen.
Waar heb ik recht op bij bij geplande werkzaamheden in de warmtelevering?
De Goede Woning moet ervoor zorgen dat u altijd gebruik kunt maken van warmte. Dat staat in de Warmtewet. Het kan soms gebeuren dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van warmte door geplande werkzaamheden. Heeft De Goede Woning u van tevoren verteld dat er een onderbreking zal zijn in de warmtelevering? Bijvoorbeeld door werkzaamheden? Dan hebt u geen recht op compensatie.
Ik heb vragen over schadevergoeding
Hebt u schade geleden door de storing? U kunt met vragen en voor juridische hulp terecht bij het Juridisch Loket. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.
Het warmteverbruik op mijn jaarafrekening klopt niet. Wat kan ik doen?
U krijgt één keer per jaar van De Goede Woning een jaarafrekening. Daarop staat hoeveel warmte u volgens De Goede Woning het afgelopen jaar hebt gebruikt. En hoeveel u daarvoor moet betalen. Hebt u geen eigen warmtemeter? En denkt u dat het warmteverbruik op uw rekening niet klopt? Dan kunt u dit laten controleren. Hoe u dat doet, en wat dit kost, hangt af van hoe uw warmteverbruik wordt gemeten.
Mijn warmteverbruik wordt gemeten via een warmtekostenverdeler en ik ben het niet eens met het warmteverbruik op mijn rekening, wat kan ik doen?
Een warmtekostenverdeler is een apparaat dat het warmteverbruik per radiator meet. Bent u het niet eens met het warmteverbruik op uw rekening? Dan kunt u de warmtekostenverdeler laten controleren. U kunt zelf, of samen met uw buren, aan De Goede Woning vragen om een controle. De Goede Woning is verplicht aan uw verzoek mee te werken. U en De Goede Woning beslissen samen welke  deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Komt u ersamen met ons niet uit? Dan kunt u de ACM (Autoriteit Consument & Markt) vragen om de deskundige aan te wijzen. Wie het onderzoek betaalt is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.
Mijn warmteverbruik wordt gemeten via een kostenverdeelsystematiek en ik denk dat de verdeelsystematiek niet klopt, wat kan ik doen?
Is er geen warmtemeter in uw eigen woning? Maar is er alleen een meter die het verbruik van verschillende woningen samen meet? Dan moet De Goede Woning een kostenverdeelsystematiek gebruiken. Dit is een formule om de kosten voor warmte van een groep woningen eerlijk te verdelen. Zodat iedereen een rekening krijgt die past bij zijn eigen verbruik. Gezamenlijke kosten worden ook verdeeld. Bijvoorbeeld de kosten voor verwarming van gemeenschappelijke ruimtes. Denkt u dat de kostenverdeelsystematiek niet klopt? Meld dit dan bij De Goede Woning. Die is verplicht om daar één keer een onderzoek naar te laten uitvoeren. Samen met De Goede Woning beslist u dan welke deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt u de ACM vragen om de deskundige aan te wijzen. Beide partijen betalen de helft van de kosten van dit onderzoek.
Ik heb een probleem met De Goede Woning over de warmtelevering. Wat kan ik doen?
Hebt u een meningsverschil met De Goede Woning over de Warmtewet? Volg dan onderstaand stappenplan: 1. Neem contact op met De Goede Woning Vraag De Goede Woning om uitleg. Misschien kan De Goede Woning meteen uw klacht oplossen. 2. Maak bezwaar bij De Goede Woning Lost De Goede Woning uw probleem niet goed op? Of komt u er niet samen uit? Dan moet u De Goede Woning formeel melden dat u niet tevreden bent. We noemen dit ‘bezwaar indienen’. In uw voorwaarden warmtelevering) staat hoe u een bezwaar kunt indienen, In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: u stuurt een aangetekende brief aan De Goede Woning. U hebt dan een bewijs dat u de brief heeftt gestuurd. In de brief schrijft u de volgende informatie: • waarom u bezwaar maakt; • wanneer u een reactie van De Goede Woning. Bijvoorbeeld binnen 30 werkdagen. 3. Leg uw klacht voor aan de Geschillencommissie Bent u nog steeds niet tevreden over de reactie van De Goede Woning? Dan kunt u naar de Geschillencommissie stappen. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten De Goede Woning en u zich hieraan houden. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschillencommissie. Kunt of wilt u niet naar de Geschillencommissie? Bekijk dan of het zin heeft naar de rechter te gaan. 4. Naar de rechter Is De Goede Woning niet aangesloten bij de Geschillencommissie? Dan kunt u er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan eerst in.  
Wat doet de ACM?
ACM (Autoriteit Consument & Markt) is een overheidsorganisatie die controleert of de warmteleveranciers zich aan de wet houden. Zij kan ingrijpen als blijkt dat de De Goede Woning regelmatig de wet overtreedt. Maar ACM kan niets doen bij een meningsverschil tussen u en een warmteleverancier.
Mag De Goede Woning de warmteprijs tussentijds wijzigen?
Ja. De Goede Woning mag meerdere keren per jaar de prijs veranderen. Zij moet u daarover dan wel van tevoren inlichten. Maar uw kosten voor een jaar mogen niet hoger zijn dan de maximumprijs die ACM (Autoriteit Consument & Markt) voor warmte vaststelt. ACM stelt de maximum prijs één keer per jaar vast. Deze maximumprijs geldt dan voor dat hele jaar.
Wat houdt het Niet meer dan anders-principe in?
De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op de prijs van gas. Dat betekent dat u niet meer betaalt dan u betaald zou hebben als u een gasaansluiting had gehad. Dit heet het “Niet meer dan anders-principe”. Let op: De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde verbruiker van gas. Zo heeft een gemiddelde verbruiker een G6 meter en een combiketel met HR1O7 label met comfortklasse CW4 voor tappen. Ook is rekening gehouden met leidingverliezen, rendementen voor ruimteverwarming en warm tapwater en de verdeling van de warmtevraag hierbij. Verder staat in de Warmtewet dat de maximumprijs niet geldt voor de warmtewisselaar en de warmtemeter. Huurt u deze zaken van De Goede Woning? Dan betaalt u daar apart voor.

Website vragen

Kan ik de lettergrootte aanpassen?
Ja, dat kan. Houd de control-toets ingedrukt en gebruik het scrollwiel van uw muis om de tekst te vergroten en verkleinen.
Waar dient het speakertje voor?
Het icoontje is voor Readspeaker. Readspeaker is een hulpmiddel die de getoonde tekst voorleest.