Tekstgrootte:

Terugkeerders Vogelbuurt kiezen een kavel

21/07/2014

Op 7 en 10 juli was er een bijeenkomst voor de bewoners van de Vogelbuurt die terugkeren naar de nieuwbouw. Tijdens deze avonden zijn de mensen geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Ook konden zij een plek kiezen waar zij in de nieuwbouw willen wonen. Mensen konden kiezen uit 18 levensloopbestendige woningen, 20 appartementen en 54 eengezinswoningen. De sfeer was heel goed ondanks dat het voor veel bewoners een spannende avond was. De grote vraag was: krijg ik de woning die ik wens? En naast wie kom ik te wonen?

De toewijzingsprocedure voor de levensloopbestendige woning was als volgt: mensen met een CIZ-indicatie, PV klasse 2 hebben voorrang. Vervolgens konden mensen met de langste woonduur een woning kiezen. Voor de appartementen en eengezinswoningen gold: mensen met de langste woonduur mochten als eerste een woning kiezen.

De sfeer tijdens het maken van de keuzes was gezellig en gemoedelijk. Bewoners feliciteerden elkaar met de gemaakte keuzes. Op de eerste avond klonk er zelfs geklap en gejuich. Aan het einde van de avond hebben alle bewoners een kavel naar wens gekozen.

Inmiddels wordt er flink verhuisd in de Vogelbuurt. Van de 126 huishoudens hebben 65 huishoudens de huur van de sloopwoning reeds opgezegd. Reden hiervoor is dat zij andere passende woonruimte hebben gevonden of dat zij verhuisd zijn naar een wisselwoning. Daar waar mogelijk verhuizen de terugkeerders naar een vrijgekomen sloopwoning in de 2e sloopfase (Valkenweg, deel Oude Beekbergerweg) of in de 3e sloopfase (deel Mussenweg, deel Oude Beekbergerweg) die als wisselwoning wordt ingezet. De vrijkomende woningen in sloopfase 1 (Spreeuwenweg, deel Mussenweg en Oude Beekbergerweg) worden tijdelijk verhuurd via de firma Alvast. Hierdoor blijft de wijk bewoon- en leefbaar.

Zoals het er nu naar uit ziet zijn alle bewoners uit sloopfase 1 eind dit jaar verhuisd, zodat in het eerste kwartaal van 2015 gestart kan worden met de sloop van de eerste 56 woningen. Naar verwachting worden de eerste woningen in het najaar van 2015 opgeleverd. De nieuwbouw is in 3 fasen opgedeeld. Het gehele project is in 2017 afgerond.