Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Servicekosten

Wijzigen voorschotten
In 2020 worden de voorschotten servicekosten aangepast. Hierover informeren wij u in de jaarlijkse huuraanpassingsbrief die u in juli 2020 van ons ontvangt. Indien de afrekening over 2019 aanleiding geeft tot aanpassing van het voorschotbedrag zullen wij u hierover tijdig informeren.

Afrekening servicekosten
Jaarlijks ontvangt u van ons een afrekening van de servicekosten. Bij deze afrekening blijkt of wij u teveel of te weinig geld in rekening hebben gebracht. 

Collectieve CV
Om in de gebouwen tot een eerlijke verdeling van de stookkosten te komen zijn op uw radiatoren warmtemeters aangebracht. De warmtemeters registreren nauwkeurig hoeveel warmte u verbruikt. De standen worden jaarlijks door Ista Nederland opgenomen en op basis hiervan ontvangt u de afrekening stookkosten.

Ista Nederland B.V.
Dit bedrijf neemt jaarlijks de meterstanden op en berekent uw individuele stookkostenafrekening. Op www.istanederland.nl kunt u veel informatie vinden over de meters, de afrekening en veel gestelde vragen.

Vragen over de stookkostenafrekening?
Heeft u na het ontvangen van de individuele stookkostenafrekening vragen over het verbruik, de opgenomen meterstanden of de verdeling van de kosten? Neem dan contact op met Ista Nederland BV. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 010 - 245 57 00.

Vragen over de totaalrekening?
Heeft u vragen over de totaal in rekening gebrachte kosten, een eventuele aanpassing van het maandelijkse voorschotbedrag of de verrekening van de stookkosten? Neem dan contact met ons op.

Servicekosten, waar betaal ik voor?
In onze brochure Servicekosten leest u waarom u servicekosten betaalt en hoe de verschillende bijdragen voor servicekosten jaarlijks worden bijgesteld.

Klik hier voor veelgestelde vragen over servicekosten.