Tekstgrootte:

Schilderskwartier voorbeeld bij landelijke innovatiedeal

21/06/2013

Met het project Schilderskwartier (Apeldoorn) is wooncorporatie De Goede Woning het landelijke voorbeeld bij de grote innovatiedeal ‘Stroomversnelling’. Enkele bouwers en woningcorporaties tekenden gisteren, in het bijzijn van de minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, een overeenkomst om landelijk 11.000 woningen duurzaam te renoveren, waarbij de woonkosten gelijk blijven. Het energieneutrale renovatieplan voor het Schilderskwartier heeft daarbij laten zien dat dit mogelijk is.

Samen met bewoners, marktpartijen en andere betrokkenen ontwikkelde De Goede Woning een plan van aanpak voor de renovatie van 188 eensgezinswoningen uit 1951 en de woonomgeving in de wijk het Schilderskwartier. Het doel hierbij was om middels een co-creatie proces een haalbaar duurzaam renovatieconcept voor de woningen te ontwikkelen. Goed en betaalbaar wonen met gelijkblijvende woonlasten waren hierbij onder andere de uitgangspunten.

Slim & Snelle aanbesteding

Op verzoek van bewoners werd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om te komen tot energieneutrale woningen. Woningen waarbij energie die in de woning wordt verbruikt ook wordt opgewekt. De corporatie omarmde deze vraag en koos daarbij voor een nieuwe manier van aanbesteden, genaamd Slim&Snel. Dit initiatief is een onderdeel van innovatieprogramma Energiesprong (Platform 31) en heeft als doel om met een omvangrijke vraag de aanbodzijde van de markt maximaal te stimuleren om met geschikte concepten te komen voor energieambitieuze renovatie.

Energielasten blijven gelijk

De bewoners van het Schilderskwartier zijn inmiddels geïnformeerd over het plan tijdens een aantal bewonersavonden. Daarna konden zij een kijkje nemen in een proefwoning. Hier konden zij in de praktijk zien dat het plan tot een toename van het wooncomfort zal leiden. Daarnaast krijgen de bewoners de garantie dat hun energielasten de eerstkomende 40 jaar minimaal gelijk blijven (m.u.v. inflatie). Na de renovatie starten zij zelfs met een directe verlaging van hun energielast.

Op dit moment vinden individuele bewonersgesprekken plaats om te kijken of er voor de daadwerkelijke uitvoering voldoende animo is om ook in de uitvoering te willen participeren.