Tekstgrootte:

Resultaten eerste Aedes benchmarkonderzoek

18/12/2014

De brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes heeft in november de resultaten bekend gemaakt van haar eerste benchmarkonderzoek. Dit is een onderzoek waarin de prestaties van verschillende organisaties binnen een branche met elkaar worden vergeleken.

Aedes startte dit jaar met het ontwikkelen van een benchmarkmodel. Het is de bedoeling om in drie jaar te komen tot een onderzoek waarbij inzicht ontstaat in de verschillende uitgaven, de geleverde kwaliteit en de tevredenheid bij de huurder. In deze eerste versie, de nulmeting, is een analyse gemaakt van soort en omvang van bedrijfslasten in relatie tot de klanttevredenheid over 2013.

De komende jaren wordt de benchmark uitgebreid met meerdere onderdelen zoals onderhoud en investeringen.

85% deelname
Er hebben 312 corporaties (85% van alle corporaties) aan één of beide onderdelen van de benchmark meegedaan. De Goede Woning nam deel aan het onderdeel bedrijfskosten.

Blij met het initiatief
Als organisatie zijn we blij met dit initiatief. Het is mooi op deze manier transparant te kunnen zijn. Daarnaast kan de sector uniform verantwoorden wat de prestaties zijn geweest. Ook vinden we het goed en leerzaam om met de collega corporaties over uitkomsten in gesprek te gaan.

Goed resultaat
De benchmark toont aan dat het landelijk gemiddelde niveau van de bedrijfskosten € 1.035 per verhuureenheid is. Bij De Goede Woning is dit € 950. Hiermee zitten we onder  het landelijk gemiddelde. Omdat we één keer in de twee jaar een klantonderzoek uitvoeren werd nu niet meegedaan aan dit onderzoeksdeel. In 2015 staat weer een klanttevredenheidsonderzoek op het programma. Deze  wordt ingericht conform benchmarkrichtlijnen van Aedes.