Tekstgrootte:

Prestatieafspraken 2019 ondertekend

18/12/2018

Op 6 december heeft onze directeur bestuurder Krista Walter samen met de vertegenwoordigers van de andere corporaties, de huurdersbelangenverenigingen en de gemeente Apeldoorn de Prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. In deze afspraken is vastgelegd welke bijdrage we als corporaties komend jaar leveren aan goed wonen in Apeldoorn en hoe we hierbij samenwerken met de gemeente en onze huurdervertegenwoordigers. 

Denk hierbij aan afspraken over het bouwen van extra sociale huurwoningen, maar ook over het duurzamer maken van onze huurwoningen, het leefbaar houden van wijken en buurten, de aandacht voor specifieke doelgroepen en beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen in de gemeente Apeldoorn.