Passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen met een netto huurprijs tot en met € 710,68 per maand. De corporatie moet ervoor zorgen dat de hoogte van uw huur aansluit bij de hoogte van uw inkomen en uw gezinsgrootte. Dit noemen we passend toewijzen. U kunt daarom niet meer op alle woningen reageren. Op de website van Woonkeus Stedendriehoek treft u het inkomenschema (prijspeil 2018).

Wat betekent dit in de praktijk?
Deze regel heeft gevolgen als u:

  • alleenstaand bent en een inkomen heeft t/m € 22.400, dan mag u alleen nog reageren op woningen met een netto huur t/m € 597,30 en niet op duurdere woningen.
  • een tweepersoonshuishouden heeft en een inkomen heeft t/m € 30.400 dan mag u alleen nog reageren op woningen met een netto huur t/m € 597,30 en niet op duurdere woningen.
  • een drie of meer persoonshuishouden heeft en een inkomen heeft t/m € 30.400 dan mag u alleen nog reageren op woningen met een netto huur t/m € 640,14 en niet op duurdere woningen.
  • een inkomen heeft boven de huurtoeslaggrens, maar t/m de € 36.798. Dan mag u alleen nog reageren op woningen met een netto huur vanaf € 640,15.
  • een inkomen heeft tussen de € 36.798 en € 41.056. U kunt dan gaan reageren op de  woningen met een netto huurprijs vanaf € 640,15. Een beperkt deel van deze vrijkomende woningen is namelijk ook voor u toegankelijk geworden. 

Heeft u een inkomen boven de € 41.056? Dan komt u niet in aanmerking voor huurwoningen met een netto huurprijs t/m de € 710,68 per maand.

Om deze regelgeving zo goed mogelijk aan u uit te leggen, verwijzen wij u graag naar de bovenstaande drie keuzevlakken (bestaande uit een één of meer-persoons huishouden). Aan de hand van een  informatiefilmpje krijgt u eenvoudig uitgelegd hoe de passendheidstoets werkt. Deze filmpjes geven een goed beeld van de nieuwe regelgeving.