Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Werken bij ons

Wij maken onze dienstverlening optimaal waar met klantgerichte en betrokken mensen, toegerust met de juiste kennis en vaardigheden.

Onze visie op hoe we willen werken en samenwerken is uitgewerkt in onze kernwaarden en onze organisatiecompetenties:

 • Zelfkennis en –ontwikkeling
  Wij geloven dat het inzicht in de eigen kwaliteiten en beperkingen helpt om effectieve strategieën te ontwikkelen voor interactie en afstemming met anderen.
 • Samenwerken
  We dragen bij aan gezamenlijke resultaten/doelen door optimale afstemming.
 • Klantgerichtheid
  We geven een hoge prioriteit aan de tevredenheid van klanten, daarbij zijn onze doelen en het individueel klantbelang in balans.
 • Resultaatgerichtheid
  We blijven ons te allen tijde richten op het afgesproken resultaat of het gewenste doel.
 • Integriteit
  We zijn een maatschappelijke organisatie en werken met maatschappelijk geld. Hierbij werken we, vanuit een positief mensbeeld, met een fundamentele en schaarse eerste levensbehoefte. Dit vraagt om integriteit en professionaliteit. Zowel naar onze huurders en stakeholders als naar elkaar toe.

Bekijk hier onze actuele vacatures en stagemogelijkheden