Tekstgrootte:

Visitatie

In het vierde kwartaal 2014 zijn verschillende gesprekken gevoerd in het kader van onze tweede visitatie. Doel van de visitatie was om onze maatschappelijke prestaties onafhankelijk te laten beoordelen. Graag willen we van de visitatie leren om te kunnen verbeteren.

Proactieve netwerkorganisatie
Trots zijn we op de recensie en onze inhoudelijke score. ‘De Goede Woning is een proactieve netwerkorganisatie die goed presteert’, twitterde de voorzitter van de commissie direct na de uitreiking van het certificaat.

Ruim voldoende
De commissie constateert dat De Goede Woning gemiddeld ruim voldoende presteert. Op alle vier de perspectieven presteren we meer dan voldoende. In het gesprek stelde de voorzitter van de visitatiecommissie dat De Goede Woning goed weet waar ze staat en wat ze te doen heeft. Ons zelf signalerend en zelfcorrigerend vermogen is op orde. Die scherpte houden we vast!

Prachtige beloning
In 2010 werden we voor het eerst gevisiteerd. Voor ons was de eerste visitatie een nulmeting en ijkpunt voor het verder bouwen aan onze organisatie. In 2010 ontvingen we een positieve beoordeling in algemene zin met aandachtspunten. We zijn blij met het feit dat we zichtbaar hebben kunnen laten zien op welke wijze we werk hebben gemaakt van de inzichten en adviezen van destijds. Onze 8 voor maatschappelijke legitimatie en verantwoording is zeker in deze tijd een prachtige beloning daarvoor.

Verbetersuggesties op de agenda
De verbetersuggesties worden met onze stakeholders besproken. Goed te constateren dat ze deels ook al op de agenda staan. Zo presenteren we bijvoorbeeld al in het eerste kwartaal 2015 ons nieuwe dashboard en is het gezamenlijk bespreken van ons portefeuillebeleid onderdeel van de prestatieafspraken. Het thema klachtenmanagement is reeds in 2014 geagendeerd. Dit jaar wordt gewerkt aan de implementatie hiervan.

Blij met het eindresultaat
Graag willen we nog een diepere analyse van het rapport. Dat leert ons veel. De visitatie motiveert ons om verder te verbeteren. We zijn blij met het eindresultaat. 

De Goede Woning dankt de visitatiecommissie voor haar inspanningen en haar stakeholders voorhun waardevolle bijdrage.