Tekstgrootte:

VSW

Samen met de andere Apeldoornse woningcorporaties De Woonmensen, Ons Huis en Veluwonen vormt De Goede Woning de Stichting VSW. In dit samenwerkingsverband werken we samen aan goed wonen in Apeldoorn en maken we jaarlijks prestatieafspraken met de gemeente Apeldoorn en de huurdersbelangenverenigingen.