Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Onze partners

Onze partners
Samenwerking is een centraal begrip in onze netwerkopzet. Een begrip met concrete daden. Wij zien samenwerking, met uiteenlopende partners met hun inzet en kennis, als een belangrijke voorwaarde om onze maatschappelijke opgaven te vervullen. Ons uitgangspunt is dat bewoners zelf de beste inbreng hebben als het gaat om hun woning, hun directe woonomgeving, hun buurt en wijk.

Rondetafelgesprekken met onze partners (stakeholderconferentie)
Op 16 november 2017 namen ruim 50 maatschappelijke organisaties, huurders en bedrijven deel aan onze rondetafelconferentie. Deze wordt elke twee jaar georganiseerd door de samenwerkende woningcorporaties in de gemeente Apeldoorn. Tijdens deze conferentie wordt samen op basis van de actualiteit de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Apeldoorn nader onderzocht. 

Het eerste doel van de bijeenkomst is het informeren van onze stakeholders over de prestaties van de afgelopen twee jaar. Het tweede doel is om inzichten en informatie op te halen die de corporaties de komende jaren helpen richten bij de invulling van hun taken  in Apeldoorn.