Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Missie

Wonen vormt een fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Het is een belangrijke basis voor gelijke kansen in het leven. De Goede Woning is een betrokken wooncorporatie in de stad Apeldoorn. Wij zijn er voor die mensen die niet zelfstandig in deze basis kunnen voorzien. Voor hen maken wij het wonen betaalbaar en bereikbaar.

Wonen is een fundament in het leven van mensen en moet betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen.

Dit realiseren we voor:

  • Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot en met de EU-inkomensgrens van € 39.055,-
    (prijspeil 2020)
  • Huishoudens die anderszins onvoldoende in staat zijn om zelfstandig in het wonen te voorzien