Tekstgrootte:

Aedes Benchmark

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties op het gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. De benchmark is in 2014 gestart en wordt jaarlijks verder ontwikkeld. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. Er doen meer dan 300 woningcorporaties mee.

Resultaten De Goede Woning benchmark 2018
Ook De Goede Woning levert informatie aan voor de benchmark. Hieronder ziet u per prestatieveld wat onze resultaten zijn. Voor een uitleg over de letters en de methodiek verwijzen wij u graag naar deze toelichting.

 Huurdersoordeel  B                                     
 Bedrijfslasten  B
 Duurzaamheid  B
 Onderhoud en Verbetering  A
 Beschikbaarheid en betaalbaarheid  C

 

Wat vindt onze huurder?
Hieronder ziet u een onderverdeling van het huurdersoordeel. 

   De Goede Woning   Gemiddelde sector  Onze letter
 Prestatieveld Huurdersoordeel      
 Nieuwe huurders  7,5 7,5 B
 Huurders met   reparatieverzoek 7,7 7,5 B
 Vertrokken huurders 7,5 7,4 B

 

We zijn blij met de voldoendes die onze huurders ons geven. Daarnaast blijven we natuurlijk streven naar verbeteringen. De Goede Woning is een lerende organisatie. We gebruiken de resultaten uit de benchmark om een nog betere dienstverlening te kunnen bieden aan onze huurders. Zo zijn we bijvoorbeeld in 2018 gestart onze digitale diensten te verbeteren. Ook zorgen we ervoor dat reparatieverzoeken sneller worden afgehandeld. Met deze, en andere acties, verwachten we een toename in de tevredenheid van onze klanten.

Bent u benieuwd naar de achterliggende onderbouwing van de overige prestatievelden? Bekijk hier het overzicht