Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Hennepteelt in woning of schuur

Hennepteelt. Sommige mensen zien dit als een mooie bron van inkomsten. De werkelijkheid is anders.

Verboden hennepkweek
In woningen, bergingen,schuren en garages die wij verhuren is het niet toegestaan hennep te kweken. Ook aanverwante activiteiten zijn op grond van de Opiumwet verboden. Het illegaal kweken van hennep brengt grote risico’s en overlast met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke situaties bij het aftappen van stroom, materiële schade, stankoverlast en aanloop van ongewenst bezoek.

Helaas zien we in de praktijk dat sommige bewoners toch in de verleiding komen zich bezig te houden met deze illegale activiteiten. Dit met vervelende gevolgen voor henzelf, de woning en de woonomgeving.

Maar wat zijn nu de gevolgen?
Bij ontmanteling van hennepteelt in onze woningen, bergingen, schuren en garages moet de huurder de woning verlaten. Dit kan op vrijwillige basis. Werkt de huurder niet mee dan starten wij een procedure voor het ontbinden van de huurovereenkomst.

De afgelopen jaren zijn bij De Goede Woning circa twintig hennepplantages ontmanteld. Hiervan beëindigde ruim de helft van de bewoners vrijwillig de huurovereenkomst. In de andere gevallen deed de rechter uitspraak tot ontbinding van de overeenkomst. De huurder moet de proceskosten dan volledig betalen.

Dit zijn niet de enige vervelende gevolgen. Eind 2005 hebben verschillende instanties de handen ineen geslagen om zo de teelt van hennep in onder andere woningen, schuren en (bedrijfs)hallen in Apeldoorn aan te pakken. De samenwerking betekent dat de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de gemeente en de energie netwerkbeheerder ook onderzoek verrichten. Dit leidt tot het opmaken van een proces-verbaal, betaling van de kosten van het illegaal aftappen van stroom, stopzetting van de uitkering en belastingaanslagen voor de inkomsten van de hennepoogst.

Al met al heeft een hennepplantage in een huurwoning, schuur/ berging of garage veel nare gevolgen. Gevolgen die betreffende bewoners niet altijd voorzien en die hen onverwachts duur komen te staan.

Vermoedens hennepteelt?
Bij vermoedens van hennepteelt kunt u telefonisch contact opnemen met de politie op nummer (0900) 8844.