Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Woning bij AVWO

Hoe kom ik in aanmerking voor een Woning

Hebt u belangstelling voor een woning binnen de woongemeenschap, meld u dan aan via het aanmeldingsformulier.

Het bestuur nodigt u hierna uit voor een kennismaking gesprek. Hierin komen diverse onderwerpen aan de orde. Vooral het omgaan met medebewoners en het dienstbaar willen maken in de gemeenschap zijn belangrijke items. Na het gesprek, kan bij wederzijdse belangstelling, de inschrijving als voorlopig lid plaatsvinden. U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de diverse activiteiten. Zo kunnen leden en voorlopige leden elkaar leren kennen.

Uiterlijk binnen twaalf maanden na aanmelding vindt er een tweede gesprek plaats met het bestuur. Tijdens dit gesprek wordt u verzocht een bereidheidsverklaring te tekenen. Dit houdt in dat u bereid bent om, zodra u aan de beurt bent voor een vrijgekomen woning, die woning binnen drie weken te aanvaarden. De ledenvergadering neemt tenslotte een besluit over het definitief aannemen of afwijzen van een kandidaat. De stemming wordt schriftelijk uitgevoerd. U bent als lid gekozen als twee derde of meer leden voor u stemt.

Wanneer bijzondere omstandigheden zich voordoen, is het bestuur gemachtigd om af te wijken van bovenstaande bepalingen.