Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Over AVWO

Informatie voor hen die overwegen lid en t.z.t. bewoner van de A.V.W.O. te worden
Onze gemeenschap bestaat uit 40 senioren-huurwoningen en een gemeenschappelijk gebouw, “De Pallieter”, dat eigendom is van de vereniging. Het doel van de vereniging is, dat de leden op gezellige wijze en met aandacht voor elkaar zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ieders persoonlijke vrijheid en levensopvatting wordt dan ook gerespecteerd.

Zelfstandigheid en privacy nemen bij ons een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt grote waarde gehecht aan gevoel voor verantwoordelijkheid ten opzichte van de anderen. Daarbij is even belangrijk de kleine dienst, die men de ander  op willekeurig gebied kan verlenen als het leggen en onderhouden van sociale contacten.

Voor deze contacten is  het gemeenschappelijk gebouw “De Pallieter” een ontmoetingsplaats bij uitstek.  Iedere eerste zaterdag van de maand is er de druk bezochte koffieochtend, een prima gelegenheid om de andere bewoners te leren kennen.

Er wordt wekelijks gesjoeld, gebiljart, gekaart en creatief gehandwerkt. Verder kunnen liefhebbers tafeltennissen, darts werpen en jeu de boules spelen.

Hoe word ik lid?
Indien u belangstelling toont voor onze vereniging, wordt u op de belangstellendenlijst geplaatst. Het is mogelijk u te laten inschrijven als voorlopig lid van de A.V.W.O. wanneer u tenminste 50 jaar en nog geen 76 jaar bent. U staat ingeschreven als woningzoekende in de gemeente Apeldoorn en u heeft een inkomen dat aan de gestelde eis voldoet. U betaalt dan een contributie van € 15 p.p. per jaar. U kunt vanaf het moment van inschrijving deelnemen aan alle genoemde activiteiten. U wordt dan op de reservelijst geplaatst.