Tekstgrootte:

Aanpassing voorschotten servicekosten

Waarom worden de voorschotten in 2020 aangepast?
Jaarlijks kan het voorschot servicekosten worden aangepast. Bij de afrekening servicekosten, die wij in mei/juni naar de bewoners versturen, blijkt soms dat de voorschotbedragen afwijken van de werkelijke kosten. Indien de afrekening over 2019 aanleiding geeft tot aanpassing van het voorschotbedrag, zullen wij u hierover tijdig informeren.

Zijn de voorschotbedragen toereikend voor de nieuwe afrekening 2020?
De (nieuwe) voorschotten zijn een inschatting. Er is niet met zekerheid te zeggen of u als huurder met de afrekening een bedrag terug krijgt of dat u een bedrag moet bijbetalen. Er kunnen altijd verschillen bij de afrekening optreden, maar wij hebben de voorschotbedragen zoveel mogelijk afgestemd op de werkelijke kosten.