Tekstgrootte:

Nieuwbouw Vogelbuurt voltooid!

13/10/2017

Op 12 oktober overhandigde wooncorporatie De Goede Woning de sleutels van de laatste woningen aan de nieuwe bewoners van de nieuwbouw in de Vogelbuurt. Hiermee is het project, bijna drie jaar na de start van de eerste sloopwerkzaamheden, afgerond. Op 13 oktober vond een feestelijke oplevering plaats met bewoners en diverse betrokkenen.

De opgeleverde woningen maken onderdeel uit van de derde en laatste fase van het sloop-nieuwbouw project. Dit werd onder andere gevierd met het hijsen van de vlag in de nieuwe vlaggenmast. Samen met een gemetselde bank is dit een geschenk aan de buurt. Bij dit bankje is een verwijzing gemaakt naar de archeologische vondsten in het gebied die tijdens de bouw zijn gevonden. Het cadeau aan de buurt is mede mogelijk gemaakt door geschenken die De Goede Woning heeft ontvangen tijdens haar 100 jarig jubileum in 2015 van de gemeente en de Apeldoornse collega-corporaties. Daarnaast heeft ook de wijkraad bijgedragen aan het cadeau.

Masterplan Zuid

Het project maakte onderdeel uit van het Masterplan Zuid en kende een lange voorbereiding die alleen mogelijk was na het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. In totaal zijn in de Vogelbuurt 126 woningen gesloopt en nieuw gebouwd.

Nationale Archeologiedagen

Naast de feestelijke oplevering stond de Vogelbuurt op 15 oktober in het teken van de Nationale Archeologiedagen. Er waren activiteiten gepland in buurthuis ’t Vogelnest en speeltuin de Zoemer. Deze dag is een samenwerking van Archeologische werkgroep Apeldoorn, Sectie Archeologie gemeente Apeldoorn, Vereniging Oud Apeldoorn, Ontmoetingsplek ’t Vogelnest, Speeltuin De Zoemer, Echo-id en PRAE.