Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2022

19/04/2022

Jaarlijks passen wij per 1 juli de huurprijzen aan. U ontvangt uiterlijk 30 april een brief met uw nieuwe huurprijs.

De overheid bepaalt elk jaar de maximale huurverhoging. Voor dit jaar verhogen wij de huur met maximaal het inflatiepercentage van 2,3%.Voor de hoge middeninkomens en hoge inkomens mogen de netto huren afhankelijk van het inkomen en huishoudgrootte stijgen met maximaal € 50 of € 100.

Wat doet De Goede Woning bij sociale huurwoningen?
Sociale huurwoningen zijn woningen met een netto huurprijs tot en met € 763,47 (prijspeil 2022). Voor zelfstandige huurwoningen is de maximale huurverhoging per 1 juli 2,3%. (inflatiepercentage).

Wat doet De Goede Woning bij geliberaliseerde huurwoningen?
Geliberaliseerde huurwoningen worden ook wel vrije sectorwoningen genoemd en hebben een netto huurprijs boven € 763,47. Voor geliberaliseerde huurwoningen is er een huurverhoging van maximaal 2,3%.

Wat doet De Goede Woning bij onzelfstandige woonruimte?
Ook de huurprijzen van de onzelfstandige woonruimtes worden verhoogd met het inflatiepercentage van 2,3%.

Waarom kiest De Goede Woning dit jaar ook voor huurverlaging?
De huurprijs van woningen die boven de beleidshuur ligt, verlagen wij dit jaar met maximaal het inflatiepercentage van 2,3%. De beleidshuur is de huur die wij zouden vragen wanneer de woning vrijkomt en opnieuw gaan verhuren.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De inkomensafhankelijke huurverhoging passen wij toe voor huurders in een sociale huurwoning die behoren tot de hoge middeninkomens en hoge inkomens zoals vastgesteld door de overheid. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het inkomen over 2020. De Goede Woning kiest ervoor om niet te werken met de door de overheid vastgelegde maximumbedragen, maar met een percentage. Op deze manier blijven we onder de door de overheid vastgestelde bedragen van € 50 en € 100.

Daarnaast kiezen we ervoor om voor de hoge middeninkomens een lager percentage te hanteren dan voor de hoge inkomens. Voor hoge middeninkomens willen we een percentage van 3,5% hanteren en voor de hoge inkomens 4,5%. Hierbij zorgen we ervoor dat de huurprijs van deze woningen niet hoger wordt dan € 798. Als de huidige netto huurprijs hoger is dan € 798 vragen we geen huurverhoging.

De maximale inkomensafhankelijke huurverhoging is als volgt:

* Eenpersoonshuishoudens met een inkomen vanaf € 47.498 tot en met € 56.257 krijgen een huurverhoging van maximaal 3,5%.

* Eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 56.257 krijgen een huurverhoging van maximaal 4,5%. 

* Meerpersoonshuishoudens met een inkomen vanaf € 55.486 tot en met € 75.369 krijgen een huurverhoging van maximaal 3,5%.

* Meerpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 75.369 krijgen een huurverhoging van maximaal 4,5%.

Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn wij verplicht een huishoudverklaring van de Belastingdienst mee te sturen. Uit deze huishoudverklaringen blijkt in welke inkomenscategorie zit. Alleen dan krijgt u een huurverhoging die gebaseerd is op het inkomen. 

Wij hebben huurdersbelangenvereniging De Sleutel advies gevraagd over ons voornemen de huren voor 2022 aan te passen zoals hiervoor omschreven. Zij hebben een positief advies gegeven op de voorgestelde huuraanpassingen.

Interessante websites:
Hieronder een aantal externe websites waar u meer informatie kunt vinden over de huurverhoging. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging
https://www.huurcommissie.nl/
https://www.woonbond.nl/huren-en-recht/huurverhoging-2022
https://www.nestas.nl/portals/1/flipbook/2022-huurkrant/157DeGoedeWoning...