Tekstgrootte:

Huuraanpassing in coronatijd

18/04/2019

Huuraanpassing in coronatijd

Elk jaar passen we op 1 juli de huren aan. Dit jaar gaat het anders. Wegens de coronacrisis stellen we de huurverhoging uit tot 1 oktober 2020. Zo proberen we onze huurders te helpen in deze moeilijke periode. Ruim 6.500 huurders hebben van ons een brief gekregen waarin we dit bericht delen. Als uw huur wordt verhoogd, dan ontvangt u van ons uiterlijk 1 augustus 2020 een brief.

Er zijn twee uitzonderingen:

Een klein deel van onze huurders krijgt op basis van de huidige huur geen huurverhoging. De huur blijft dan gelijk aan de huidige huur of wordt zelfs verlaagd per 1 juli 2020. Deze groep heeft wel een brief gekregen met de nieuwe huurprijs vanaf 1 juli.

Huurders van vrije sectorwoningen en garages/parkeerplaatsen die een huurverhoging krijgen, hebben wel een brief gekregen met de nieuwe huur vanaf 1 juli. We gaan echter deze huur pas incasseren vanaf 1 oktober. Tot die tijd betalen ze gewoon de huidige huur.

De informatie hieronder is een toelichting op ons algemene beleid.

Huurverhoging
De overheid bepaalt hierbij een maximale jaarlijkse huurverhoging op basis van de inflatie. In 2020 mogen de huren echter harder stijgen dan de inflatie van 2,6%.

Voor inkomens tot en met € 43.574 mag de huurverhoging stijgen met 5,1%. Voor de inkomens boven de € 43.574 mag de huurverhoging stijgen met 6,6%.

Uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de huuraanpassing ontvangt u van ons een brief. Hierin kunt u lezen hoeveel huur u met ingang van die nieuwe datum gaat betalen. Ook leest u meer over de regels van de huurverhoging en hoe wij uw nieuwe huur hebben berekend.

Huurbeleid De Goede Woning in 2020
We vinden het belangrijk een goede huurprijs voor onze woningen te vragen. Dit betekent dat de huur die u betaalt in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. Daarom hebben we ook dit jaar besloten de huurverhoging (voor huishoudinkomens tot en met € 43.574) niet verder te laten stijgen dan de beleidshuur of in een aantal gevallen zelfs te verlagen (tot de geldende beleidshuur). De beleidshuur is de huurprijs die wij vragen wanneer wij uw woning opnieuw in verhuur brengen. Zo sturen we op betaalbare en bereikbare huurprijzen.

Wat doet De Goede Woning bij sociale huurwoningen?
Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tot en met € 737,14 (prijspeil 2020). De huuraanpassing is als volgt:

Voor huurders met een huishoudinkomen tot en met € 43.574 verhogen wij de huurprijs met maximaal het inflatiepercentage van 2,6% of verlagen wij de huurprijs met maximaal het inflatiepercentage van 2,6%. Dit is afhankelijk van de huidige huur.

Huurders met een huishoudinkomen boven € 43.574 krijgt een huurverhoging van maximaal 6,6%.

Inkomens
Voor het bepalen van de huurverhoging per 1 juli 2020 kijken we voor bewoners van onze sociale huurwoningen naar het gezamenlijke (huishoud) jaarinkomen over 2018. Dat zijn de bruto inkomens van alle leden van uw huishouden bij elkaar opgeteld. Het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee indien hun inkomen hoger dan € 20.450 is. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. De Goede Woning ontvangt van de Belastingdienst een verklaring inkomensindicatie (ook wel huishoudverklaring genoemd. Hierin staat vermeld of uw huishouden een hoger inkomen heeft. We gebruiken dit gegeven alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.

Uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging 

Deze hogere huurverhoging geldt niet meer voor:

huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;

huishoudens van 4 of meer personen.

Bepaalde groepen gehandicapten, blinden en chronisch zieken kunnen bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

Interessante websites

Hieronder een aantal externe websites waar u meer informatie kunt vinden over de huurverhoging. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging

https://www.huurcommissie.nl/

https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging-2020