Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Kopen

Reguliere verkoop
Af en toe bieden wij in verschillende wijken van Apeldoorn eengezinswoningen en appartementen te koop aan. Deze woningen vallen onder ons reguliere verkoopaanbod. Deze woningen worden door Rodenburg Makelaars verkocht en geplaatst op de website funda.nl. 

Vereniging van Eigenaren (VvE)
De Goede Woning verkoopt ook appartementen. Dit betekent dat er een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt opgericht. De VvE regelt het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Als u een appartement koopt wordt u automatisch lid van de VvE.

Het doel van de VvE is het goed beheren van de gemeenschappelijke delen in het wooncomplex en er op toezien dat elke eigenaar de regels naleeft. Bij gemeenschappelijke delen moet u denken aan het dak, liftinstallaties, verlichting, hallen, gangen, centrale toegangsdeuren, riolering, groenonderhoud, etc.

Alle beslissingen over het beheer van de VvE worden tijdens de algemene ledenvergadering genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen van de begroting, de VvE-bijdrage en het goedkeuren van het meerjarenonderhoudsplan. Tenminste éénmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

Het beheer van de VvE wordt door De Goede Woning uitbesteed aan een externe VvE-beheerder.

Zelfbewoningsplicht/verhuurverbod                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Een koper van een woning van De Goede Woning is verplicht het gekochte uitsluitend te gebruiken om zelf te bewonen en het gekochte niet aan derden te verhuren of op andere wijze in gebruik te geven. Bewoning of huur door eerstegraads bloed- of aanverwanten van de koper is materieel gelijkgesteld aan eigen bewoning.

Notarieel transport 
Het Het notarieel transport dient plaats te vinden bij een door De Goede Woning aangewezen projectnotaris in Apeldoorn.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via 055 - 369 69 69.
U kunt ook mailen naar woonteam@degoedewoning.nl.