Tekstgrootte:

Warmtewet

Gebruikt u stadsverwarming of blokverwarming om uw huis te verwarmen? Of maakt u gebruik van de Warmte Koude Opslag installatie (WKO) of de pelletinstallatie? Of om warm water te krijgen? Dan heeft u te maken met de Warmtewet. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt toezicht op de levering van warmte.

Als klant van stadsverwarming of blokverwarming kunt u niet overstappen naar een andere leverancier. Warmtenetten zijn namelijk niet met elkaar verbonden. En er is vaak maar één partij die de warmte opwekt en aan u levert. De Warmtewet biedt daarom afnemers van warmte extra bescherming.

De volgende zaken zijn wettelijk geregeld, vastgelegd in de warmtewet:

  • er zijn landelijke maximumtarieven voor warmte. De Goede Woning  mag niet méér rekenen dan de wettelijke tarieven,
  • wanneer De Goede Woning u mag afsluiten,
  • wanneer u recht heeft op compensatie bij een storing,
  • wat er in de overeenkomst tussen u en De Goede Woning moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening,
  • uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik,

Hebt u een meningsverschil met De Goede Woning? En komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie of de Geschillencommissie Warmtelevering vragen om uitspraak te doen over het geschil van de warmtelevering.

Duurzame energie installatie?
Is uw woning aangesloten op een duurzame energie installatie ( Warmte Koude Opslag installatie of een houtpelletinstallatie)?

Vanaf 1 januari 2016 neemt Vaanster alle werkzaamheden die te maken hebben met de levering van warmte en koude aan uw gehuurde ruimte over van De Goede Woning. De dienstverlening die hier bij hoort, zoals het afhandelen van vragen en storingen, het versturen van de voorschotnota’s of het maken van de jaarlijkse eindafrekeningen worden vanaf dat moment door hun verzorgd.

Tarieven 2019
Voor 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) drie tarieven vastgesteld:

  • Het maximum tarief voor levering (vastrecht) van warmte bedraagt € 318,95 per jaar.
  • Het maximum bedrag per verbruikte gigajoule bedraagt € 28,47.
  • Het meettarief is vastgesteld op € 25,92 per jaar.

Voor de levering van warmte zijn de Algemene Voorwaarden Warmtelevering 2015  van toepassing.

Op uw voorschotnota ziet u een splitsing van vastrecht kosten en variabele kosten. Dit wordt samengevoegd tot één voorschot bedrag. Uw totale huur wijzigt niet. 

Heeft u vragen naar aanleiding van de warmtewet? Kijk dan bij Veelgestelde vragen Warmtewet .