Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Warmtewet

Duurzame energie installatie?
Is uw woning aangesloten op een duurzame energie installatie ( Warmte Koude Opslag installatie of een houtpelletinstallatie)?

Vanaf 1 januari 2016 neemt Vaanster alle werkzaamheden die te maken hebben met de levering van warmte en koude aan uw gehuurde ruimte over van De Goede Woning. De dienstverlening die hier bij hoort, zoals het afhandelen van vragen en storingen, het versturen van de voorschotnota’s of het maken van de jaarlijkse eindafrekeningen worden vanaf dat moment door hun verzorgd.

Tarieven 2019
Voor 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) drie tarieven vastgesteld:

  • Het maximum tarief voor levering (vastrecht) van warmte bedraagt € 318,95 per jaar.
  • Het maximum bedrag per verbruikte gigajoule bedraagt € 28,47.
  • Het meettarief is vastgesteld op € 25,92 per jaar.

Voor de levering van warmte zijn de Algemene Voorwaarden Warmtelevering 2015  van toepassing.

Op uw voorschotnota ziet u een splitsing van vastrecht kosten en variabele kosten. Dit wordt samengevoegd tot één voorschot bedrag. Uw totale huur wijzigt niet.