Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Elektrisch koken

ELEKTRISCH KOKEN
Duurzaam goed wonen voor nu en later is één van de opgaven uit ons kompas. Daarom gaat jouw woning vroeg of laat van het kookgas af. We kiezen daarvoor een logisch moment. Dit is vaak tijdens een (verduurzamings)project en dan zijn er voor jou als huurder geen kosten aan verbonden.  

Heeft uw woning alleen een gasaansluiting voor het koken? Dan heeft elektrisch koken een extra voordeel. U kunt de gasmeter laten verwijderen door de netbeheerder (Liander). Het vastrecht van de aansluiting vervalt en dat scheelt in uw portemonnee!

Planmatig Onderhoud
Complete vernieuwing van de keuken
Vervangen we in uw woning de complete keuken en het tegelwerk? Dan maken we altijd een aansluiting voor het elektrisch koken. U kunt zelf kiezen of u dit wel of niet gaat gebruiken. Maakt u er geen gebruik van dan blijft de gasaansluiting gewoon aanwezig en anders wordt deze afgedopt.

Vervangen keukenblok
Komt uw woning in aanmerking voor het vervangen van alleen het keukenblok? We bepalen in het werk of we een elektrische kookgroep kunnen aanbrengen. Is dat het geval dan maken we elektrisch koken mogelijk. U kunt dan overstappen van gas naar elektrisch.

Mutatie
Gaat een huurder verhuizen? Bij de mutatiewerkzaamheden bepalen wij of er een kookgroep aangebracht wordt. Is dat het geval dan wordt de gasaansluiting verwijderd of afgedopt en is het alleen mogelijk om elektrisch te koken. In de advertentie waarmee we nieuwe huurders werven vermelden we dat er alleen elektrisch gekookt kan worden.

Verduurzaming woning (energetisch onderhoud)
Komt uw woning voor verduurzaming in aanmerking? Dan is elektrisch koken vaak een onderdeel van het pakket van maatregelen. De verduurzamingsmogelijkheden zijn niet voor elke woning hetzelfde. Per project bepalen we welke werkzaamheden we uitvoeren om uw woning energiezuiniger te maken. Er kunnen situaties zijn waarbij u verplicht wordt om over te stappen op elektrisch koken. Dat kan als tenminste 70% van de huurders instemt met ons voorstel.

1 fase aansluiting
Bij een 1 fase aansluiting maken we een kookgroep in de groepenkast. Dat zijn 2 gekoppelde groepen (2x230 V) met een eigen aardlekschakelaar. Deze kookgroep levert een hoger vermogen zodat u hier een elektrisch kooktoestel op aan kunt sluiten. De kookgroep heeft geen gewoon stopcontact maar een perilex-aansluiting. Zie de onderstaande afbeelding.

Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV)
Wilt u niet wachten totdat wij u elektrisch koken aanbieden? U kunt een aansluiting voor elektrisch koken zelf aan (laten) leggen door een erkend installateur. Wij zien dit als een zelf aangebrachte verandering (ZAV) waar u vooraf  toestemming voor nodig heeft. Toestemming kunt u vragen via een ZAV-aanvraag. Deze vindt u hier. De kosten voor het maken van de kookgroep en het eventueel aanpassen van de groepenkast zijn voor u zelf. U ontvangt hiervoor geen vergoeding.