Tekstgrootte:

Iedereen gelijk in de Vogelbuurt

29/05/2015

Bewoners plaatsen 1e steen
Vandaag plaatsten terugkerende en nieuwe bewoners van de Vogelbuurt de 1e steen van de nieuwbouw in het appartementengebouw. Hiermee symboliseerden zij de start bouw van 126 woningen in dit herstructureringsproject in Apeldoorn-Zuid. Op de steen prijkt de tekst ‘Niemand is hier meer of minder, samen zijn we gelijk’. Woorden die door de bewoners zelf zijn bedacht.

Onder het genot van een kopje koffie en een taartje kwamen terugkerende en toekomstige bewoners samen om op gezellige wijze bij dit moment stil te staan. Krista Walter, directeur- bestuurder van De Goede Woning onthulde samen met Bert Nikkels van bouwbedrijf Nikkels de steen, waarna enkele bewoners uit de buurt de steen plaatsten.

Stadsvernieuwing
De stadsvernieuwing voor de Vogelbuurt is in 2014 van start gegaan. Begin dit jaar werd gestart met de sloop van de 126 oude woningen uit 1924. In totaal komen hier 88 eengezinswoningen, 18 levensloopbestendige woningen en 20 appartementen in 3 fasen voor terug. De oud bewoners hebben destijds meegedacht over de nieuwbouwplannen voor hun buurt. De 50 terugkeerders hebben zelf hun kavel gekozen.

Investering in betaalbaarheid en kwaliteit
Bij de nieuwe woningen streeft de wooncorporatie naar een zeer gunstige energie-Index. Met deze investering in de energetische kwaliteit draagt De Goede Woning bij aan lagere woonlasten. Het project geeft verder een forse kwaliteitsimpuls aan de wijk.

De eerste nieuwe woningen worden na de zomer opgeleverd. De verwachting is dat het volledige project in 2017 is afgerond.