Tekstgrootte:

Jaarlijkse huuraanpassing

Huurverhoging
Elk jaar passen we op 1 juli de huren aan. De overheid bepaalt hierbij een maximale jaarlijkse huurverhoging op basis van de inflatie. In 2019 mogen de huren echter harder stijgen dan de inflatie van 1,6%. Voor inkomens tot en met € 42.436 mag de huurverhoging stijgen met 4,1%. Voor de inkomens boven de € 42.436 mag de huurverhoging stijgen met 5,6%. Eind april 2019 ontvangt u van ons een brief over de huuraanpassing. Hierin kunt u lezen hoeveel huur u met ingang van 1 juli 2019 gaat betalen. Ook leest u meer over de regels van de huurverhoging en hoe wij uw nieuwe huur hebben berekend.

Huurbeleid De Goede Woning in 2019
We vinden het belangrijk een goede huurprijs voor onze woningen te  vragen. Dit betekent dat de huur die u betaalt in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. Daarom hebben we ook dit jaar besloten de huurverhoging (voor huishoudinkomens tot en met € 42.436) niet verder te laten stijgen dan de beleidshuur of in een aantal gevallen zelfs te verlagen (tot de geldende beleidshuur). De beleidshuur is de huurprijs die wij vragen wanneer wij uw woning opnieuw in verhuur brengen. Zo sturen we op betaalbare en bereikbare huurprijzen.

Wat doet De Goede Woning bij sociale huurwoningen?
Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tot en met € 720,42 (prijspeil 2019). De huuraanpassing is als volgt:

  • Voor de categorie huurder met een huishoudinkomen tot en met € 42.436 verhogen wij de huurprijs met maximaal het inflatiepercentage van 1,6% of verlagen wij de huurprijs met maximaal het inflatiepercentage van 1,6%. Dit is afhankelijk van uw huidige huur. (zie voor meer informatie de toelichting op de huuraanpassing 2019)
  • De categorie huurders met een huishoudinkomen boven € 42.436 krijgt een huurverhoging van maximaal 5,6%.

Inkomens
Voor het bepalen van de huurverhoging per 1 juli 2019 kijken we voor bewoners van onze sociale huurwoningen naar het gezamenlijke (huishoud) jaarinkomen over 2017. Dat zijn de bruto inkomens van alle leden van uw huishouden bij elkaar opgeteld. Het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2019 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee indien hun inkomen > 20.108 is. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. De Goede Woning ontvangt van de Belastingdienst een verklaring inkomensindicatie (ook wel huishoudverklaring genoemd) waarin vermeld staat of uw huishouden een hoger inkomen heeft. We gebruiken dit gegeven alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.

Belangrijke wijziging in hogere huurverhoging voor hogere inkomens 

  • Vanaf 1 januari 2019 geldt nog maar 1 inkomensgrens waarboven wij een hogere huurverhoging mogen voorstellen. Deze hogere huurverhoging geldt niet meer voor huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • huishoudens van 4 of meer personen.

 

Meer informatie

Handige websites