Tekstgrootte:

Huurtoeslag aanvragen? Zo doet u dat!

30/12/2019

Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via: Mijn toeslagen. U kunt ook gratis bellen: 0800-0543. Huurtoeslag krijgt u aan het einde van de maand uitgekeerd. Vraag het daarom op tijd aan via: www.toeslagen.nl.

 

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van uw huur, inkomen en van uw (of uw medebewoners) inkomen. Iemand met een laag inkomen ontvangt een hogere huurtoeslag dan iemand met een hoog inkomen.

Verzamelinkomen
U moet het verzamelinkomen opgeven van u en uw partner. Ook wordt rekening gehouden met het inkomen van medebewoners. Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar? Dan telt alleen hun inkomen boven 4.788 euro mee. Het verzamelinkomen vindt u terug op de meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Het bedrag staat ook op uw laatste jaaropgaaf. U kunt navraag doen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Huurgrenzen
Als u huurtoeslag aanvraagt moet u de rekenhuur opgeven. Rekenhuur is de huurprijs inclusief sommige servicekosten per maand. Deze huurprijs mag niet hoger zijn dan 720,42 euro. Voor AOW-gerechtigden gelden licht afwijkende bedragen. Voor personen jonger dan 23 jaar mag de rekenhuur niet hoger zijn dan € 424,44.

Servicekosten en onderhuur

Servicekosten kunnen ook in aanmerking komen voor huurtoeslag. Onderstaande kostenposten komen in aanmerking voor huurtoeslag:

 • Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten;
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • Kosten voor een huismeester; en
 • Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.

 
Andere servicekosten komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Wijzigingen doorgeven
Uw huurtoeslag wordt gebaseerd op de gegevens van uw aanvraag. Als die gegevens veranderen, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt het wijzigingsformulier telefonisch opvragen bij de Belastingdienst of downloaden op  www.toeslagen.nl. Het is belangrijk dat u aangeeft vanaf welke datum de wijziging ingaat. De volgende veranderingen zijn van belang om door te geven:

 • U krijgt een toeslagpartner. U gaat bijvoorbeeld samenwonen of trouwen; 
 • Uw toeslagpartner gaat weg. U gaat bijvoorbeeld scheiden;
 • In de loop van 2019  wordt uw toetsingsinkomen of dat van uw toeslagpartner, een medebewoner of inwonend kind anders dan u in uw aanvraag had opgegeven; 
 • U gaat verhuizen;
 • U gaat een ander bedrag aan huur betalen;
 • Uw correspondentieadres verandert; en
 • Er komt een medebewoner bij u wonen, of een medebewoner gaat bij u weg (denk hierbij aan een kind).

Proefberekening
Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u krijgt? Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Informatie
Voor vragen over huurtoeslag kunt u contact opnemen met de gratis informatielijn van de Belastingdienst/Toeslagen (0800) 0543. Onze afdeling Huuradministratie - Inning staat u natuurlijk ook graag te woord. U kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl of www.toeslagen.nl.