Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Hoogspanning Apeldoorn-Zuid ondergronds

21/03/2013

Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben woensdag 20 maart een bijdrage van 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen in Apeldoorn-Zuid. Hiermee kan in elk geval het verkorte tracé van de hoogspanningslijnen in Apeldoorn-Zuid (Vogelbuurt t/m dok Zuid) ondergronds worden gebracht. Voor het tweede deel van het tracé boven de Rivierenbuurt worden in de volgende fase de kansen verder verkend. De bijdrage van de provincie Gelderland komt bovenop de bijdragen van De Goede Woning (2,5 miljoen euro) en de gemeente Apeldoorn (3,8 miljoen euro).

Woningcorporatie De Goede Woning en de gemeente Apeldoorn zijn blij met het besluit van PS. Directeur van De Goede Woning Krista Walter: “We kunnen nu aan de slag met het sluitstuk van de wijkvernieuwing in Apeldoorn-Zuid: de nieuwbouwplannen voor de 126 woningen in de Vogelbuurt. Bovendien kan nu de belofte aan de bewoners en gebruikers van dok Zuid om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen, worden nagekomen.”

In november 2012 besloot de Apeldoornse gemeenteraad tot het verkorten van het oorspronkelijke tracé: in de nieuwe plannen worden de hoogspanningslijnen boven de Rivierenbuurt niet ondergronds gebracht. Zowel de provincie als de gemeente Apeldoorn hebben de wens om het volledige tracé te verkabelen; echter de financiële middelen hiervoor ontbreken nog. Provinciale Staten, en vorige week ook de Apeldoornse gemeenteraad, roepen de partijen op om alles op alles te zetten om met het beschikbare budget ook de hoogspanningslijnen in de Rivierenbuurt ondergronds te brengen.

Wethouder Johan Kruithof: “De afgelopen weken is zowel door de provincie, De Goede Woning als de gemeente hard gewerkt om te bezien of er extra middelen beschikbaar zouden komen. Vooralsnog is dat niet het geval. Wel hebben we met partijen (provincie, De Goede Woning, TenneT) gesproken over de mogelijkheid om zo flexibel mogelijk met het proces om te gaan en de mogelijkheid van een langer tracé zo lang mogelijk open te houden. Zo kunnen we de kansen die zich voordoen voor de Rivierenbuurt benutten. We gaan nu aan de slag met het basisontwerp. De suggesties die gedaan zijn in de gemeenteraad en Provinciale Staten zullen we daarbij zoveel mogelijk meenemen. Dat betekent helaas nog wel even onzekerheid voor de Rivierenbuurt. Maar ik ben heel erg tevreden met een oplossing voor de problematiek van de Vogelbuurt en dok Zuid, en met een beetje hoop voor de Rivierenbuurt.”