Tekstgrootte:

Grens aan de huurverhoging

19/04/2016

Het betaalbaar houden van woningen vinden wij belangrijk. Onze aandacht gaat hierbij vooral uit naar huurders met een inkomen tot € 34.678. Daarom verhogen wij voor deze grote groep huurders de huren alleen met het inflatiepercentage van 0,6%.

Vorig jaar adviseerde huurdersbelangenvereniging De Sleutel ons om geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen voor de huurders met een middeninkomen (huurders met een inkomen van € 34.678 tot € 44.360). Ook dit jaar passen we bij deze groep geen extra huurverhoging toe. Zij krijgen maximaal 0,6% huurverhoging. Alleen voor huurders met een inkomen hoger dan € 44.360 passen we wel een inkomensafhankelijke huurverhoging toe van maximaal 4,6%.

Lees meer >>