Tekstgrootte:

Gelderse Investerings Impuls: 150 leerlingen aan het werk

12/06/2015

De investeringsimpuls van de provincie Gelderland aan vijfenveertig Gelderse woningcorporaties heeft een positief effect op de werkgelegenheid in de regio. Naast circa 600 banen in de bouw worden 150 leerling-werkplaatsen gerealiseerd. In een filmpje wordt dit onderwerp nader belicht.

De Gelderse woningcorporaties investeren momenteel flink in een kwaliteitsverbetering van circa 10.000 sociale huurwoningen in Gelderland. Door een bijdrage van provincie kunnen deze corporaties nóg meer investeren in het duurzaam maken van deze woningen. Bewoners krijgen door het aanbrengen van extra energiebesparende maatregelen een lagere energierekening én meer wooncomfort. 

In een reeks van zes films worden de voordelen van de investeringsimpuls in beeld gebracht. In deze vierde film lopen we mee met een aantal leerlingen die een bouwopleiding volgen. Deze opleiding is belangrijk om ook in de toekomst zeker te kunnen zijn van goed opgeleide werknemers in de bouwsector. Ook de heer Schut van Bouwmensen (opleider) en de heer Robben (Stimuleringsfonds Leren/Werken) benadrukken het belang van opleiden en werken in de bouw.